Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

LASAL™ - gazy

Cięcie i spawanie laserowe by zwiększyć wydajność i obniżyć koszty operacyjne

Dostarczamy pełną gamę gazów rezonatorowych i technologicznych, spełniających najwyższe standardy czystości, dla każdego urządzenia laserowego.

Gazy rezonatorowe

Wybór i jakość gazu do rezonatora bezpośrednio wpływa na sprawność źródeł wiązki laserowej, żywotność optyki urządzenia, stabilność i optymalizację generowanej mocy. Dlatego wszystkie gazy linii LASAL™ są poddawane surowej kontroli pod względem dopuszczalnych zanieczyszczeń, takich jak wilgoć, węglowodory i cząsteczki stałe. W zależności od producenta urządzenia i systemu, Air Liquide posiada w swojej ofercie odpowiednie gazy rezonatorowe, w tym:

LASAL™ 1 azot / czystość N50 / 99,999%
LASAL™ 2 dwutlenek węgla / czystość N45 / 99,995%
LASAL™ 4 hel / czystość N46 / 99,996%
LASAL™ 41 mieszanina He/N2/CO2 
LASAL™ 53 mieszanina He/N2/CO2 
LASAL™ 66 mieszanina He/N2/CO2 
LASAL™ 81 mieszanina He/N2/CO2/H2 
LASAL™ 83 mieszanina N2/He/CO2 
LASAL™ 105 mieszanina N2/He/CO2/CO 
LASAL™ 201 mieszanina He/N2/CO/CO2/O2/Xe 
LASAL™ P51 mieszanina He/N2/CO2 
LASAL™ P61 mieszanina He/N2/CO2 

Gazy technologiczne

Dla każdego zastosowania, gama produktów LASAL™ spełnia wymagania w zakresie wydajności produkcyjnej, jakości i powtarzalności. Nasza linia gazów technologicznych LASAL™ gwarantuje optymalną pracę Państwa urządzenia laserowego.

Wideo

Cięcie laserowe
LASAL™ 2001
azot / czystość N50 / 99,999%
Do cięcia laserowego stali nierdzewnych stosuje się gaz obojętny - azot. Aby uzyskać najlepszą jakość cięcia bez konieczności dalszej obróbki krawędzi (np. przed spawaniem), należy stosować azot wysokiej jakości. Air Liquide opracowała LASAL™ 2001: azot o kontrolowanej jakości, dedykowany do cięcia stali nierdzewnych pod wysokim ciśnieniem. Podobnie jak wszystkie gazy linii LASAL™, jakość LASAL™ 2001 jest kontrolowana podczas produkcji, napełniania oraz dostawy. Aktualnie LASAL™ 2001 stosowany jest również do cięcia wysokowydajnego stali węglowych niewielkich grubości (do 6 mm). Porównanie cięcia tlenem i azotem stali węglowej o grubości 3 mm i 5 mm można zobaczyć na filmach obok.

Wideo

Cięcie laserowe
LASAL™ 2003
tlen / czystość N35 / 99,95%
Do cięcia laserowego stali węglowych stosuje się zwykle tlen, wykorzystując podczas cięcia reakcję egzotermiczną z żelazem. W zależności od źródła pochodzenia, tlen techniczny może mieć zmienną jakość. Badania przeprowadzone przez centra technologiczne Air Liquide umożliwiły poznanie wszystkich zanieczyszczeń mających wpływ na proces cięcia. Dlatego Air Liquide opracowała LASAL™ 2003: tlen o kontrolowanej jakości, dedykowany do cięcia laserowego stali węglowych. W porównaniu do tlenu technicznego, LASAL™ 2003 umożliwia osiągnięcie stałego wzrostu prędkości cięcia o 10-40%, przy zapewnieniu lepszej jakości krawędzi ciętych.

Armatura

Osprzęt i procedury użytkowania gwarantują utrzymanie jakości LASAL™ aż do momentu podłączenia do urządzenia laserowego.

Usługi

Jeżeli chcą Państwo zwiększyć wydajność, uprościć zarządzanie dostawami gazu i poprawić rentowność procesu lub zakładu produkcyjnego, jednocześnie spełniając wyższe standardy bezpieczeństwa w celu dostosowania się do przepisów oraz wymogów ochrony środowiska - Air Liquide posiada pełny zakres usług dostosowanych do Państwa potrzeb.