Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

FLAMAL™ - gazy

Wydajne rozwiązanie do zastosowań płomieniowych

Air Liquide Polska oferuje Państwu:

  • FLAMAL™ 3: wysokiej jakości tlen stosowany w palnikach gazowych, aby poprawić własności płomienia oraz aby zapewnić optymalny strumień w procesie cięcia tlenowego,
  • FLAMAL™ 5: acetylen - najbardziej efektywny gaz palny, zwiększający wydajność oraz skracający czas pracy dzięki wyjątkowym właściwościom płomienia, a także umożliwiający znaczące oszczędności w zakresie zużycia tlenu.

Gazy FLAMAL™ dostarczane są w butlach ALTOP™, co pozwala:

  • zwiększyć wydajność procesu,
  • zwiększyć bezpieczeństwo użytkowania butli,
  • skrócić czas obsługi.

Dla gazów FLAMAL™ stosuje się wyłącznie bezpieczne przyłącze ręczne z o-ringiem.

Usługi

Jeżeli chcą Państwo zwiększyć wydajność, uprościć zarządzanie dostawami gazu i poprawić rentowność procesu lub zakładu produkcyjnego, jednocześnie spełniając wyższe standardy bezpieczeństwa w celu dostosowania się do przepisów oraz wymogów ochrony środowiska - Air Liquide posiada pełny zakres usług dostosowanych do Państwa potrzeb.