Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Air Liquide oferuje gazy spożywcze dla takich aplikacji jak: zamrażanie, schładzanie, inertyzacja, pakowanie w atmosferze ochronnej MAP i wielu innych.

ALIGAL™ - gazy sprężone

Gama gazów spełniająca specyficzne wymagania jakościowe w przemyśle spożywczym

ALIGAL™ jest międzynarodową linią gazów i mieszanek gazów jakości spożywczej, specjalnie stworzoną do wykorzystania w przetwórstwie spożywczym oraz do pakowania żywności i napojów. Gazy mogą być dostarczane w butlach wyposażonych w zawory RPV-NRV i oznakowanych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1089-3, lub w wiązkach po 16 butli. 

Wideo

gazy spożywcze

Dzięki gazom ALIGAL™, Air Liquide jest właściwym partnerem we wszystkich projektach klienta. Zapewniamy pełne wsparcie, ekspertyzy, wiedzę technologiczną i doświadczenie potrzebne do znalezienia i wdrożenia najlepszego rozwiązania zgodnego z założonymi wymaganiami procesowymi i jakościowymi. Posiadamy 1800 patentów, 1000 innowacyjnych aplikacji oraz 120 specjalistów z zakresu wiedzy spożywczej.

Jaki gaz?

Gama gazów ALIGAL™ obejmuje czyste gazy lub mieszaniny gazów dobrane w odpowiednich proporcjach. Poniżej prezentujemy przegląd właściwości poszczególnych gazów.

Azot (N2)

Azot jest używany głównie w celu wyparcia i zastąpienia tlenu w opakowaniach przed ich zamknięciem. Zapobiega to utlenianiu barwników, aromatów lub kwasów tłuszczowych. Azot jest gazem obojętnym, bez zapachu i o słabej rozpuszczalności w wodzie i tłuszczach, nie posiada właściwości bakteriostatycznych.

Dwutlenek węgla (CO2)

Dwutlenek węgla jest czynnikiem hamującym rozwój bakterii, pleśni i grzybów, szczególnie przy braku tlenu w otoczeniu. Efekt taki uzyskuje się przy koncentracji 20% w atmosferze. CO2 nie ma żadnego wpływu na organizmy patogenne. Gaz ten jest łatwo rozpuszczalny w wodzie i tłuszczach - w przypadku braku właściwej kontroli CO2 właściwość ta może przyczyniać się do powstawania delikatnego smaku kwaśnego. Może to również spowodować zapadnięcie się opakowania, co może być efektem zarówno zamierzonym, jak i niepożądanym.

Tlen (O2)

W większość przypadków tlen jest niepożądanym składnikiem atmosfery opakowania. Jednak w niektórych aplikacjach tlen jest składnikiem mieszaniny gazów. Tlen jest w szczególności stosowany dla podtrzymania czerwonego koloru świeżego mięsa. Zapobiega również rozwojowi organizmów beztlenowych (np. pakowanie świeżych ryb).

Argon (Ar)

Argon jest gazem obojętnym, bez smaku i zapachu. Jest cięższym gazem od azotu i jest stosowany do ochrony wrażliwych produktów, np. wina. Jest dwa razy bardziej rozpuszczalny niż azot. 
Argon ma te same właściwości co azot i nie ma wpływu na mikroorganizmy. Argon może być zastosowany w technologii MAP do tych samych aplikacji co azot. Jego rozpuszczalność i pewne właściwości budowy molekularnej sprawiają, że argon może być zastosowany do ochrony warzyw spowalniając w pewnych warunkach ich reakcje metaboliczne i spowalniając oddychanie.

Podtlenek azotu (N2O)

Podtlenek azotu ma właściwości spieniające i jest używany głównie do tworzenia piany w aerozolach. Podobnie do dwutlenku węgla ma efekt bakteriostatyczny i hamuje rozwój grzybów, nie zakwasza jednak produktu. Zapobiega wydzielaniu etylenu podczas dojrzewania owoców. Podtlenek azotu wpływa na efekt cieplarniany.

Usługi

Jeśli chcieliby Państwo poprawić jakość i poszerzyć asortyment produktów spożywczych, a w tym samym czasie spełnić coraz bardziej rygorystyczne wymogi norm środowiskowych i sanitarnych - Air Liquide jest właściwym partnerem w sektorze zaawansowanych usług.