Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Air Liquide oferuje gazy spożywcze dla takich aplikacji jak: zamrażanie, schładzanie, inertyzacja, pakowanie w atmosferze ochronnej MAP i wielu innych.

Ciekły dwutlenek węgla - ALIGAL™ 2

(LCO2)

Ciekły dwutlenek węgla jest stosowany w przemyśle spożywczym jako czynnik kriogeniczny w procesach schładzania i mrożenia, a także jako suchy lód do kontroli temperatury podczas dystrybucji produktów spożywczych.

Jakość

Ciekły dwutlenek węgla dostarczany do klientów przemysłu spożywczego posiada bardzo szczegółową i restrykcyjną specyfikację. Air Liquide kontroluje każdy etap produkcji dwutlenku węgla i czuwa nad zgodnością jakości z wszelkimi normami krajowymi i europejskimi.

Właściwości

 • czynnik kriogeniczny:  CO2 
 • temperatura:  -80°C (suchy lód)
 • magazynowanie:  ciekły w -20°C i 20 barach
 • zastosowanie:  forma stała lub gazowa
 • ciepło utajone parowania:  571,3 kJ/kg (sublimacja)
 • ciepło właściwe gazu:  0,85 kJ/(kg.°C)

Gazowy CO2 jest...

 • bez smaku, bez zapachu, bezbarwny,
 • niepalny i relatywnie obojętny,
 • wysoce rozpuszczalny w wodzie, tworzy kwas węglowy (H2CO3),
 • ponad 5 razy cięższy niż powietrze,
 • bakteriostatyczny.

Ciekły CO2 ….

 • nie może istnieć pod ciśnieniem atmosferycznym,
 • gdy jest rozprężany przemienia się w zimny gaz i suchy lód,
 • jest rozpuszczalnikiem o właściwościach podobnych do heksanu.

Stały CO2 (suchy lód)

Suchy lód jest stałą formą dwutlenku węgla. Jest bezbarwny, bez zapachu, niepalny i tworzy odczyn kwaśny. Stały CO2 (-78°C) w sposób naturalny sublimuje do zimnego gazu, co pozwala na ochronę temperatury produktów schłodzonych i zamrożonych. Suchy lód jest wydajnym i autonomicznym źródłem zimna i nie pozostawia śladu po sublimacji.

Suchy lód jest dostępny w następujących formach:

 • śniegu - jako rezultat spadku ciśnienia ciekłego CO2,
 • ALIGAL suchy lód - w postaci bloków, plastrów i granulatu jako rezultat kompresji śniegu CO2.

Urządzenia

Nasze standardowe urządzenia mogą być wykorzystywane we wszechstronny i elastyczny sposób w Państwa zakładzie produkcyjnym.

Usługi

Jeśli chcieliby Państwo poprawić jakość i poszerzyć asortyment produktów spożywczych, a w tym samym czasie spełnić coraz bardziej rygorystyczne wymogi norm środowiskowych i sanitarnych - Air Liquide jest właściwym partnerem w sektorze zaawansowanych usług.