Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Fundament prefabrykowany

Fundament prefabrykowany

Fundament prefabrykowany dla instalacji zbiornikowych

Efektywne rozwiązanie dla szybkiego montażu instalacji zbiornikowych

Gotowy do montażu fundament prefabrykowany:

 • zbrojony fundament o wymiarach dostosowanych do wielkości zbiornika, parownic oraz innego standardowego wyposażenia,
 • minimalne wymagania dotyczące przygotowania gruntu,
 • płyta fundamentowa nie wymaga dodatkowych prac budowlanych utwardzających konstrukcję.

Idealnie zaprojektowany do instalacji zbiornikowych:

 • dopuszczony do pracy z argonem, azotem, tlenem i dwutlenkiem węgla,
 • dostosowany do zbiorników o pojemności od 3 000 l do 10 000 l,
 • rozwiązanie dla instalacji długoterminowych, jak i tymczasowych,
 • przystosowany do prawie każdej powierzchni,
 • świetne rozwiązanie dla wynajmowanych terenów.

Wymogi i bezpieczeństwo:

 • zgodność z lokalnymi normami i przepisami,
 • wytrzymuje obciążenia sejsmiczne i wiatrowe,
 • odpowiada nawet najbardziej rygorystycznym standardom bezpieczeństwa.