Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Fundacja Air Liquide wspiera trzy projekty badawcze związane z leśnictwem

Lasy w prosty, skuteczny i trwały sposób wychwytują CO2 z atmosfery. Fundacja Air Liquide, w ramach programu, którego celem jest wspomaganie badań naukowych w zakresie ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności przyczyniających się do ochrony atmosfery naszej planety, wspiera trzy projekty badawcze, których celem jest zachowanie lasów Ameryki, Azji i Oceanii.

W Gujanie, Fundacja Air Liquide wspiera projekt naukowy koncentrujący się na tropikalnym lesie obejmującym 90% terytorium kraju. CNRS1 i jej partnerzy, przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Regionu Gujany, prowadzą badania nad środkami owadobójczymi wytwarzanymi z roślin rosnących w tym lesie. W ciągu wieków rośliny te wypracowały własne sposoby ochrony przed owadami. Celem badań jest wyizolowanie i identyfikacja tych naturalnie występujących cząsteczek, które mogłyby zastąpić syntetyczne cząsteczki, które mogą być szkodliwe dla środowiska. Fundacja Air Liquide sfinansowała zakup materiałów stosowanych w badaniach nad tymi biodegradowalnymi środkami owadobójczymi.

W Indonezji, WWF2 uruchamia pierwszy pilotażowy program w parku narodowym Tesso Nilo na Sumatrze, w ramach realizacji inicjatywy ONZ: REDD+ (ang. Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation). Jej zadaniem jest ocena ilości węgla związanego w ekosystemach leśnych w celu pomiaru emisji dwutlenku węgla, jakiej można uniknąć zaprzestając wylesiania. Celem tego projektu jest pomoc finansowa dla krajów, które będą powstrzymywać wylesianie. W ramach projektu Fundacja Air Liquide wspiera rozwój metody obliczania ilości węgla pochłanianego przez drzewa.

W Wietnamie, Fundacja Air Liquide wspiera badania IRD3, koncentrujące się na obserwacji ekosystemu bagien namorzynowych w kilku różnych typach regionów klimatycznych na całym świecie: umiarkowanym (Nowa Zelandia), półpustynnym (Nowa Kaledonia) i tropikalnym wilgotnym (Wietnam). Bagna namorzynowe to lasy przybrzeżne, których rola w obiegu węgla ma istotne znaczenie ze względu na ich niezwykłą zdolność do przekształcania CO2 obecnego w atmosferze ziemskiej w materię organiczną.

Finansowanie tych projektów mieści się w ramach jednego z trzech obszarów działalności Fundacji Air Liquide: badania naukowe na rzecz zachowania środowiska naturalnego, w szczególności ochrony atmosfery naszej planety.

1 Centre National de la Recherche Scientifique (Narodowe Centrum Badań Naukowych), organizacja publiczna działająca pod patronatem francuskiego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych.
2 WWF-World Wide Fund for Nature - Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody.
3 IRD (Institut de Recherche pour le Développement), francuska organizacja badawcza.