Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Fundacja Air Liquide: partner dwóch wypraw na Biegun Północny badających ocieplenie klimatu

Badania przeprowadzone przez amerykańskie Narodowe Centrum Badań Atmosferycznych (US National Center for Atmospheric Research) wykazały, że w okresie letnim 2040 roku lód pokrywający Morze Arktyczne może ulec całkowitemu stopieniu. Wysoka wrażliwość Arktyki na zmiany klimatu stanowi doskonały teren badawczy tendencji jego zmian, a dane zebrane w tym regionie odgrywają znaczącą rolę w zrozumieniu klimatu ziemi.

Realizując swoje działania wspierające badania naukowe w zakresie ochrony atmosfery ziemskiej, Fundacja Air Liquide jest partnerem dwóch ekspedycji, których celem jest zebranie ważnych danych związanych ze zmianą klimatu i które posłużą do dalszych analiz przez światową społeczność naukową.

Ekspedycja “Generali Arctic Observer”, której przewodzi francuski lekarz i badacz Jean-Louis Etienne, wykona po raz pierwszy pomiary składu atmosfery nad Biegunem Północnym. Jean-Louis Etienne przeleci w kwietniu 2010 w okresie dwóch tygodni ponad Morzem Arktycznym w balonie wypełnionym helem. Podczas wyprawy zostaną przeprowadzone równocześnie dwa rodzaje badań. Pierwszy zakres badań obejmuje pomiary poziomu CO2 w atmosferze w regionie, który jest wolny od jego emisji. Zebrane dane umożliwią lepsze poznanie obiegu węgla na naszej planecie i ulepszenie modelu opracowanego do badań zmian klimatycznych. Drugi zakres badań to pomiary pola magnetycznego ziemi. Fundacja Air Liquide wspiera tą wyprawę dostarczając hel do napełnienia balonu oraz zapewniając tlen niezbędny badaczowi do prawidłowego oddychania podczas fazy badań na dużej wysokości.

Grubość polarnej pokrywy lodowej, w odróżnieniu od jej powierzchni, nie znalazła do tej pory wystarczającej uwagi świata naukowego. Zadaniem ekspedycji “Under the Pole”, która rozpocznie się w marcu 2010 roku, będzie pomiar grubości pokrywy lodowej na długości ponad 800 km, zaczynając od Bieguna Północnego a kończąc na północnej Kanadzie. Wyprawa ta, w której bierze udział ośmiu badaczy, ma na celu zgromadzenie nigdy wcześniej nie zebranych danych dzięki połączeniu badań przeprowadzanych przez nurków pod powierzchnią lodu oraz na jego powierzchni. Badania te umożliwią badaczom zoptymalizować i zwiększyć dokładność istniejących oszacowań objętości powierzchni pokrywy lodowej. Program badawczy, zaplanowany na okres czterech miesięcy, który wspiera Fundacja Air Liquide, jest częścią szerszego europejskiego programu mającego na celu obserwacje i modelowanie klimatu arktycznego.

Fundacja Air Liquide

Fundacja Air Liquide, o budżecie w wysokości 3 milionów euro w okresie pięciu lat, wspiera korporacyjne akcje dobroczynne w trzech obszarach: badania naukowe w zakresie ochrony środowiska, badania naukowe w zakresie poprawy funkcji oddechowych oraz wsparcie mikro-inicjatyw dla rozwoju lokalnego w krajach, w których Grupa jest obecna.

Strona www fundacji