Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Francja: projekt wychwytywania CO2

Według międzynarodowych ekspertów, wychwytywanie i składowanie CO2 pod ziemią wydaje się być obecnie obiecującym sposobem ochrony środowiska i ograniczania zmian klimatu. Procesy te polegają na wychwytywaniu CO2 z przemysłowych źródeł emisji i zatłoczenie go do głębokich warstw ziemi, czyli odtworzenie tego, co natura robi przez miliony lat naturalnie magazynując CO2.

Air Liquide nawiązała współpracę technologiczną z Total Group, w ramach której dostarczy nowe technologie spalania w tlenie do pierwszej we Francji pilotażowej instalacji wychwytywania i składowania CO2 w zagłębiu przemysłowych Lacq w południowo-zachodniej Francji.

Nowe technologie spalania mają na celu użycie do spalania tlenu zamiast powietrza (które składa się w przybliżeniu z 78% azotu i 21% tlenu). Zastosowanie tlenu w technologiach produkcji energii z paliw kopalnych prowadzi do wysokiej koncentracji CO2 w gazach spalinowych, co powoduje że wychwytywanie, transport i podziemne składowanie CO2 jest ekonomicznie opłacalne. Air Liquide opracowała wysoce specjalistyczne technologie spalania, posiadając na swym koncie ponad 800 patentów w tym zakresie.

Zgodnie z umową, Total zatłoczy do 150 000 ton CO2 przez okres dwóch lat do sczerpanego naturalnego złoża gazu zlokalizowanego blisko Lacq na głębokość 4 500 metrów. Pierwsze zatłoczenie CO2 nastąpi w listopadzie 2008 roku.

Air Liquide jest zaangażowana w kilka innych projektów składowania CO2, w szczególności w Polsce, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Jak stwierdził François Darchis, Członek Rady Wykonawczej Air Liquide: “Produkcja energii elektrycznej odpowiada obecnie za około 30% światowej emisji CO2. Zmniejszenie emisji poprzez procesy wychwytywania i składowania wymaga wprowadzenia nowych technologii, takich jak spalanie w tlenie. Pierwszy pilotażowy projekt we Francji jest kolejnym przykładem naszego zaangażowania w rozwój nowatorskich technologii i oferowania bardziej przyjaznych środowisku rozwiązań przemysłowych. Obecnie Air Liquide przeznacza ponad 50% swojego budżetu na badania i rozwój na projekty związane ze zrównoważonym rozwojem.”