Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Panel kontrolno-regulacyjny

FLAMOXAL FIRE

Panel kontrolno-regulacyjny

FLAMOXAL FIRE - to kompletny system sterowania zgodny z dyrektywami UE, obejmujący systemy dostarczania gazu, zawory bezpieczeństwa, urządzenia do zapłonu i wykrywania płomienia.

Dodatkowo, FLAMOXAL FIRE spełnia najbardziej rygorystyczne normy i przepisy bezpieczeństwa dla bezpiecznej pracy na maszynach i liniach produkcyjnych klientów.