Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Europa Południowo-Wschodnia: rozszerzenie działalności w Serbii i regionie

W ostatnich trzech latach, Serbia stała się jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w Europie charakteryzującą się średnim rocznym wzrostem produktu krajowego brutto na poziomie 7,3%. Jest to najbardziej uprzemysłowiony kraj byłej Jugosławii. Najważniejszymi czynnikami napędzającymi wzrost są telekomunikacja, budownictwo i transport, charakteryzujące się ostatnio gwałtownym wzrostem produkcji przemysłowej. Strategiczna pozycja Serbii zapewnia swobodny dostęp do korytarza transportowego pomiędzy Zachodnią oraz Południowo-Wschodnią Europą i Turcją.

Air Liquide utworzył już serbską spółkę zlokalizowaną w Belgradzie. Jej pierwszym sukcesem było podpisanie kontraktu ze spółką Monbat w Serbii. Monbat - to bułgarska firma produkująca baterie akumulatorowe dla różnych zastosowań. Jest to klient Air Liquide Bułgaria od stycznia 2005 roku a obecnie rozwija swą działalność w Indjija, 40 km od Belgradu. Air Liquide będzie dostarczać znaczące ilości ciekłego tlenu oraz zapewniać związane z tym usługi. Gaz będzie dostarczany ze źródeł Air Liquide zlokalizowanych w tym regionie.

Ten rozwój umożliwi Air Liquide zwiększenie swej obecności i działalności w Południowo-Wschodniej Europie. Od końca zeszłego roku, Air Liquide posiada jednostkę rozdziału powietrza w Rumunii i dostarcza gazy sprężone i ciekłe do głównych stoczni w Południowo-Wschodniej Rumunii. Wkrótce nastąpi w tym regionie uruchomienie produkcji i napełnialni acetylenu.
Do końca 2007 roku, Air Liquide Bułgaria uruchomi nową jednostkę rozdziału powietrza niedaleko Sofii produkującą ciekłe gazy, która będzie wspierać rozwój działalności lokalnych klientów przemysłowych. Stanowić to będzie uzupełnienie kontraktów z kluczowymi klientami na kolejne kilka lat.

Przyjęcie Rumunii i Bułgarii do Unii Europejskiej ułatwiło logistykę dostaw w tym regionie i zapewniło synergię z dobrze funkcjonującą działalnością Air Liquide Hellas w Grecji.

Jak stwierdził Klaus Schmieder, Wiceprezes Zarządu Grupy Air Liquide: “Z przyjemnością rozszerzamy naszą działalność w bardzo obiecującym regionie Południowo-Wschodniej Europy, gdzie zwiększa się zapotrzebowanie na gazy techniczne. Ten kolejny krok w rozwoju wzmacnia nasze możliwości niezawodnych dostaw do istniejących i nowych klientów a także stanowi odbicie strategii rozwoju Grupy by rozwijać swą obecność na nowych rynkach.”