Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Eco chiller, odzysk chłodu, wymiennik ciepła

ECO CHILLER

Odzysk chłodu dla Państwa systemu chłodzenia

Wiele procesów przemysłowych, w których wykorzystuje się jednocześnie gaz i ciepło, wymaga energochłonnego systemu chłodzenia wodą w celu wygenerowania i zaspokojenia potrzeb chłodniczych procesu. W konsekwencji optymalizacja i racjonalizacja wpływu na środowisko i gospodarkę, a także przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących tych procesów, staje się zasadniczym wyzwaniem.

Eco chiller, odzysk chłodu, wymiennik ciepła
ECO CHILLER

PDF - 219.71 KB

W tym zakresie Air Liquide opracował innowacyjne rozwiązanie ECO CHILLER dla wszystkich sektorów przemysłu, które zużywają azot lub argon w postaci gazowej. Gaz jest najpierw przechowywany w stanie ciekłym w zbiorniku kriogenicznym, a następnie odparowywany i transportowany do punktu użycia.

ECO CHILLER jest rozwiązaniem, które łączy odparowanie gazu z odzyskiem chłodu wytworzonego podczas procesu, w celu ponownego wykorzystania ich w zakładowym systemie chłodzenia.

Korzyści dla użytkownika:

  • wygodny i niezawodny system,
  • redukcja ryzyka oblodzenia i powstania mgły w procesie odparowywania ciekłego gazu,
  • znaczące oszczędności kosztów energii,
  • zmniejszenie emisji CO2,
  • zgodny z ISO 50001 oraz ISO 14000,
  • bezpieczeństwo pracy i procesów,
  • elastyczny pod względem zastosowań.
     
ECO CHILLER, odzysk chłodu
Schemat systemu z ECO CHILLER