Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Dalsze inwestycje we Francji i Holandii

Wielkość rynku europejskiego w zakresie przemysłowych zastosowań dwutlenku węgla, głównie w przetwarzaniu żywności oraz oczyszczaniu ścieków, kształtuje się na poziomie 3 milionów ton na rok i odnotowuje stały wzrost 3% rocznie. Aby zabezpieczyć ten wzrost, Air Liquide, europejski lider na tym rynku, zainwestuje w budowę dwóch nowych instalacji do odzysku dwutlenku węgla: jedną w Bazancourt we Francji a drugą w Rozenberg w Holandii, na łączna kwotę w wysokości prawie 20 milionów euro.

Jednostka w Bazancourt będzie odzyskiwać 120 000 ton dwutlenku węgla rocznie i zostanie oddana do eksploatacji pod koniec 2009 roku. Inwestycja ta obejmie połączenie kolejowe instalacji, ograniczając tym transport drogowy. Jednostka w Rozenburg, która zostanie oddana do eksploatacji w pierwszej połowie 2010 roku, będzie odzyskiwać 50 000 ton dwutlenku węgla rocznie, w szczególności zaspokajając wzrastające potrzeby rynku upraw szklarniowych w Holandii.

Inwestycje te, wraz z oddaną w październiku 2008 roku do eksploatacji jednostką do skraplania dwutlenku węgla w Geleen w Holandii, umożliwią zwiększenie zdolności produkcyjnej o 80 000 ton rocznie. Łącznie, produkcja dwutlenku węgla przez Air Liquide w Europie zwiększy się o ponad 250 000 ton w latach 2008 do 2010. Dzięki tym nowym inwestycjom, dwutlenek węgla będzie oczyszczany i skraplany do ponownego użycia, zamiast być uwolniony do atmosfery.

Guy Salzgeber, Wiceprezes ds. Europejskiej Działalności Przemysłowej i członek Komitetu Wykonawczego Grupy Air Liquide, stwierdził: “Nasze nowe inwestycje w Europie, wraz z tymi w Geleen, umożliwią zwiększenie recyklingu dwutlenku węgla o 25%. Pozwoli nam to nie tylko na zaspokojenie potrzeb naszych klientów na tym rynku, ale także na poprawę ciągłości dostaw, co jest zgodne ze strategią Grupy w inwestowanie na rozwijających się rynkach.”