Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Cztery nowe stacje tankowania wodoru w Danii

Air Liquide uruchomi cztery nowe stacje tankowania wodoru w Danii, stanowiące część Copenhagen Hydrogen Network, projektu wspieranego przez Komisję Europejską.

Te cztery stacje - dwie w Kopenhadze, jedna w Aalborg i jedna w Vejle - dołączą do dwóch działających stacji znajdujących się w Kopenhadze oraz w Holstebro, co stanowi istotny krok w tworzeniu sieci dystrybucyjnej obejmującej zasięgiem cały kraj.

Po uruchomieniu tych stacji, które zostaną oddane do użytkowania przez Air Liquide we współpracy z H2 Logic do końca 2014 roku, zatankowanie pojazdów napędzanych ogniwami paliwowymi będzie możliwe na terenie całego kraju w mniej niż pięć minut, co pozwoli przejechać 500 km.

Każda z tych stacji tankowania wodoru zostanie wyposażona w elektrolizer, co umożliwi produkcję wodoru na miejscu. Ta dodatkowa technologia będzie produkować całkowicie bezemisyjny wodór (bez emisji CO2) przy użyciu czystej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, zgodnie z planem ogłoszonym przez rząd duński w 2012 roku, którego celem jest osiągnięcie poziomu 100% energii ze źródeł odnawialnych do 2050 roku.

Air Liquide aktywnie uczestniczy w tworzeniu infrastruktury energetyki wodorowej na świecie, w szczególności poprzez inicjatywy mające na celu budowę stacji tankowania wodoru w Niemczech, Belgii, Holandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, USA, Korei Południowej i Japonii. W 2012 roku Grupa Air Liquide otworzyła swoją pierwszą publiczną stację tankowania wodoru w Düsseldorfie w Niemczech.

Wodór przyczynia się do ochrony środowiska, oferując odpowiedź na wyzwania zrównoważonego transportu: zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i lokalnego zanieczyszczenia w obszarach zurbanizowanych. Budowa infrastruktury dystrybucji jest jednym z głównych wyzwań dla komercyjnego rozwoju pojazdów napędzanych ogniwami paliwowymi.

François Darchis, członek Komitetu Wykonawczego Grupy Air Liquide sprawujący nadzór nad Innowacjami, stwierdził. "Budowanie sieci stacji tankowania wodoru w Danii to znaczący krok naprzód. Jest to pierwsza infrastruktura wodorowa w Europie obejmująca zasięgiem cały kraj. Ten nowy projekt obrazuje zaangażowanie Air Liquide w rozwój technologii wodorowych w celu osiągnięcia zrównoważonego transportu."