Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
tunel kriogeniczny

CRYO TUNNEL-FP1

Najbardziej elastyczne urządzenia dla wszystkich produktów, z odpowiednim stopniem automatyzacji

Szybkie mrożenie lub chłodzenie za pomocą ciekłego azotu (LIN) lub dwutlenku węgla (LCO2) jest kriogenicznym rozwiązaniem dla wszystkich produktów spożywczych. CRYO TUNNEL-FP1 to niezawodne, kompaktowe i wysokowydajne urządzenie z niespotykaną dotąd wszechstronnością (unikalna technologia przepływu czynnika kriogenicznego oraz czas trwania procesu). Charakteryzuje się prostotą instalacji oraz łatwością użycia.

Zalety

  • wykonane całości w stali nierdzewnej: zgodność z wymaganiami norm sanitarnych,
  • szeroki gama urządzeń: standardowe lub zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta,
  • bardzo szybkie mrożenie w ultra niskich temperaturach: -140°C za pomocą ciekłego azotu (LIN) lub -65°C za pomocą dwutlenku węgla (LCO2) w czasie ok. 30 s,
  • elastyczność wydajności i zakresu temperatur procesu,
  • łatwa integracja z istniejącymi instalacjami,
  • łatwe w utrzymaniu czystości,
  • opatentowane.

Wideo

tunel kriogeniczny

Parametry procesu

  • wydajność: od 100 do 1000 kg/godzinę
  • czas trwania cyklu: od 30 sekund do 20 minut