Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Chłodzenie reaktorów

CRYO COOLING UNIT-ALSK

Chłodzenie reaktorów

Niektóre reakcje chemiczne wymagają niskich lub bardzo niskich temperatur. CRYO COOLING UNIT-ALSK, dzięki obiegowi czynnika chłodzonego ciekłym azotem, zapewnia termoregulację reaktorów i wtórnych pętli chłodzących. Rodzaj czynnika chłodniczego zależy od dokładnych wymagań temperaturowych.

Oferujemy siedem standardowych modeli CRYO COOLING UNIT-ALSK od 5 do 100 kW mocy chłodniczej. Powyżej 100 kW produkcja odbywa się na podstawie indywidualnych kryteriów, które mogą wymagać dodatkowych opcji, takich jak specjalne zawory, czujniki lub pompy.

Konieczne może być również podgrzanie reaktora do dodatniej temperatury. W celu ogrzania czynnika chłodniczego można zastosować moduły grzewcze wykorzystujące parę o niskim ciśnieniu. Jeśli para nie jest dostępna, można zastosować grzałki elektryczne.

Korzyści:

  • kompatybilny w bardzo niskich temperaturach,
  • bez freonów niszczących warstwę ozonową,
  • bardzo wysoka wydajność ciekłego azotu,
  • szybkie obniżanie temperatury,
  • kompaktowe, lekkie, bezgłośne rozwiązanie.