Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

COP21: Air Liquide wyróżniony Nagrodą za Innowacje za technologię Heat Oxy-Combustion od Komitetu Francja-Chiny

Przy okazji Konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu (COP21) w Paryżu, 4 grudnia Komitet Francja-Chiny1 wyróżnił Air Liquide nagrodą za Innowacyjny Produkt w zakresie "Rozwiązań dla Klimatu" za technologię Heat Oxy-Combustion (opalanie przy użyciu wygrzewanego gazu ziemnego i tlenu). Ta przełomowa innowacja, opracowana przez zespół ds. Badań i Rozwoju Air Liquide, pozwala na zmniejszenie wpływu procesu topienia szkła na środowisko.

Efektywność energetyczna i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń to krytyczne parametry dla przemysłu szklarskiego, który zużywa znaczące ilości energii by osiągnąć bardzo wysokie temperatury potrzebne do topienia szkła. Opalanie tlenowe opiera się  na wzbogaceniu powietrza tlenem. Proces ten jest powszechnie stosowany w przemyśle szklarskim i metalurgii w celu optymalizacji procesu spalania, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza i obniżenia zużycia paliwa.

Technologia opalania przy użyciu wygrzewanego gazu ziemnego i tlenu to innowacyjna technologia, która podnosi dodatkowo wydajność opalania tlenowego. Jest ona oparta na następującej zasadzie: pobieranie ciepła ze spalin i jego wykorzystania do podgrzewania tlenu i paliwa, tym samym zwiększając wydajność opalania tlenowego o 10%. W porównaniu do opalania w atmosferze powietrza, technologia ta zapewnia obniżenie do 50% zużycia energii oraz redukcję do 50% emisji CO2.

Do tej pory technologia ta została wdrożona w kilku hutach szkła w Europie, należących do głównych producentów szkła. Jest ona szczególnie interesująca dla chińskiego rynku, na którym produkuje się około 50% szkła na świecie.

Aby rozwinąć tę unikalną, opatentowaną technologię, zespół ds. Badań i Rozwoju Air Liquide  opracował bezpieczny i niezawodny zestaw urządzeń, w pełni zintegrowany z piecami szklarskimi. Grupa przeznacza znaczne środki na badania i rozwój i posiada  duże doświadczenie w topieniu szkła, dzięki rozległej sieci lokalnych ekspertów i dedykowanym platformom badawczym we Francji, USA i Chinach. Przez ponad 20 lat Grupa doskonaliła technologie opalania tlenowego, w tym opatentowane palniki i narzędzia do modelowania pieca.

François Darchis, Członek Komitetu Wykonawczego Air Liquide sprawujący nadzór nad Innowacjami powiedział: "Jesteśmy zaszczyceni otrzymaniem tej nagrody, która obrazuje wyjątkowe doświadczenie Grupy Air Liquide w dziedzinie opalania tlenowego oraz jej zdolności do wprowadzania innowacyjnych technologii w celu sprostania wyzwaniom w zakresie ochrony środowiska. Uznanie przez Komitet Francja-Chiny podkreśla przewodnictwo Air Liquide w dziedzinie innowacji."

1 Komitet Francja-Chiny jest prywatną organizacją non-profit, zrzeszającą ponad 100 francuskich firm działających na rynku chińskim. Celem Komitetu, założonego w 1979 roku z inicjatywy francuskiej społeczności biznesowej i wspierany przez władze Francji i Chin, jest promowanie porozumienia i wiedzy pomiędzy francuskim biznesem i rządem Chin oraz chińskimi firmami. www.comitefrancechine.com