Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
COntrol

COntrol

Opatentowana technologia
  • Jest to opatentowana technologia wykorzystania energii zgromadzonej w zanieczyszczonym wsadzie i tym samym zmniejszenia zużycia gazu i obniżenia emisji. Proces jest w pełni zautomatyzowany i reguluje atmosferę w komorze pieca, zapewniając optymalne warunki topienia w różnych fazach cyklu spalania wszelkich zanieczyszczeń organicznych wewnątrz pieca, zamiast wysyłania ich do filtra.
  • Możliwość pomiaru temperatury z wykorzystaniem zależności pomiędzy emisją CO a temperaturą gazów wylotowych. Dzięki wykrywaniu pojawiających się pików CO, współczynnik spalania jest natychmiastowo i proaktywnie zwiększany w celu spalenia pików CO zamiast gazu ziemnego wewnątrz pieca.