Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Chiny: Nowy kontrakt na dostawy wodoru i tlenku węgla

Air Liquide, poprzez swoją spółkę Shanghai Chemical Industry Park Industrial Gases Company (SCIPIG), podpisała właśnie nowy, 15-letni kontrakt na dostawy gazów technicznych z Bayer Polyurethanes (Shanghai) Co., Ltd. (BPUS).

SCIPIG zainwestuje w dużą jednostkę produkcji wodoru (Steam Methane Reformer), zaprojektowaną i wybudowaną przez zależną od Air Liquide spółkę Lurgi, oraz w jednostkę produkcji tlenku węgla, która zostanie wybudowana i oddana do eksploatacji przez Zespół Inżynierii i Budownictwa Air Liquide. Całkowita zdolność produkcyjna wyniesie około 130 000 ton rocznie. Jednostki te zostaną uruchomione na początku 2012 roku.

Wodór oraz tlenek węgla będą dostarczane dla zaspokojenie potrzeb Bayer Integrated Site Shanghai w Shanghai Chemical Industrial Park w Caojing, na peryferiach Szanghaju.

Zanim podpisano ten kontrakt, SCIPIG dostarczało już tlen i azot do różnych klientów w Bayer Integrated Site Shanghai z własnej jednostki rozdziału powietrza. Dostawy tlenku węgla oraz wodoru umocnią współpracę SCIPIG z BPUS.

Jean-Pierre Duprieu, Starszy Wiceprezes ds. Rynków Azji i Pacyfiku oraz członek Komitetu Wykonawczego Grupy Air Liquide, stwierdził: "Ten kontakt to nowy krok umacniający pozycję SCIPIG w szybko rozwijającym się regionie Szanghaju, szczególnie w Shanghai Chemical Industry Park. Umacnia on także naszą współpracę z firmą Bayer i obrazuje zdolność Grupy do wspierania działań swoich klientów gdziekolwiek na świecie. Rynki wschodzące są jednym z kluczowych czynników przyspieszających wzrost Grupy Air Liquide."