Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Domowa opieka zdrowotna

Domowa opieka zdrowotna

Jako pionier i lider w dziedzinie domowej opieki zdrowotnej, VitalAire i Betamed (spółki należące do Grupy Air Liquide) opiekują się pacjentami cierpiącymi na choroby przewlekłe w ich domach. Dążymy do zwiększenia samodzielności pacjentów, poprawy przestrzegania przez nich zasad leczenia oraz zmniejszenia ryzyka powikłań i ponownej hospitalizacji.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tej branży, prosimy o kontakt:

Bezdech senny
tel.: +48 783 848 384
Wentylacja mechaniczna
tel.: +48 61 62 69 748
Hospicjum domowe
tel.: +48 22 823 12 96

Zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi klinicznymi, pomagamy w opiece nad pacjentami cierpiącymi na choroby układu oddechowego w zakresie:

  • wentylacji mechanicznej w warunkach domowych,
  • terapii bezdechu sennego,
  • aerozoloterapii,
  • długoterminowej terapii tlenowej,
  • długoterminowej opieki pielęgniarskiej.

Nasza działalność obejmuje również hospicja domowe. Wykwalifikowany personel medyczny otacza opieką nieuleczalnie chorych oraz ich rodziny, zapewniając specjalistyczną opiekę paliatywną oraz wnosząc ciepłą i życzliwą atmosferę.

Więcej informacji na temat domowej opieki zdrowotnej znajduje się na stronach:
VitalAire 
Betamed