Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków, mieszalnik statyczny, transfer gazów do cieczy, wysokowydajny transfer gazów, natlenianie wody, neutralizacja wody, natlenianie ścieków, neutralizacja ścieków, transfer gazów do wody, transfer gazów do ścieków

BICONE

Mieszalnik statyczny zapewniający optymalny transfer gazów do cieczy (woda, ścieki)

Mieszalnik statyczny BICONE:

 • przeznaczony jest do wysokowydajnego transferu gazów (O2, O3 lub CO2) w trakcie przygotowywania (uzdatniania i regulacji pH) wody pitnej i wody do użytku przemysłowego oraz do procesu oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych,
 • zapewnia wysoką stabilność procesu podczas reakcji utleniania i neutralizacji.

Zalety:

 • gaz ulega całkowitemu rozpuszczeniu w zbiorniku mieszającym,
 • prosta konstrukcja,
 • wysoka niezawodność,
 • minimalne straty hydrauliczne,
 • połączenie naczynia reakcyjnego i dodawania gazu,
 • łatwy montaż,
 • bezproblemowe wbudowanie w istniejącą instalację
 • bardzo niskie koszty utrzymania.

Opis systemu

BICONE jest urządzeniem przeznaczonym do wysokowydajnego mieszania i transferu gazu do wody lub ścieków. Pozwala na rozpuszczenie wymaganej ilości gazu przy minimalnych stratach hydraulicznych. 

BICONE jest w stanie rozpuszczać gazy, takie jak dwutlenek węgla (CO2), tlen (O2) i ozon (O3) w wodzie lub ściekach do granicy nasycenia. Technologia ta jest bardzo wydajna w wodzie technologicznej, gdzie rozpuszczalność gazu jest ograniczona przez warunki pracy.

Wysoka sprawność tego systemu opiera się na zasadzie przeciwprądowej gazu i wody, co skutkuje wysoką przestrzenią reakcji gaz-ciecz. Przenoszenie masy jest zoptymalizowane dzięki stożkowatemu kształtowi urządzenia mieszającego. 

Zabudowanie zbiornika mieszającego BICONE w istniejącej instalacji nie stanowi zwykle żadnego problemu, a wymagania przestrzenne są niewielkie.

Wieloletnie doświadczenie w eksploatacji tego systemu w licznych zakładach produkcyjnych jest najlepszym dowodem jego zalet. 

BICONE znajduje zastosowanie w następujących sektorach:

 • przemysł spożywczy,
 • hutnictwo i górnictwo wydobywcze,
 • rafinacja ropy naftowej,
 • przemysł chemiczny,
 • przemysł celulozowo-papierniczy,
 • przemysł stalowy,
 • przemysł energetyczny i inne.
uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków, mieszalnik statyczny, transfer gazów do cieczy, wysokowydajny transfer gazów, natlenianie wody, neutralizacja wody, natlenianie ścieków, neutralizacja ścieków, transfer gazów do wody, transfer gazów do ścieków
Mieszalnik statyczny BICONE