Przejdź do treści
Mieszalnik statyczny zapewniający optymalny transfer gazów do cieczy (woda, ścieki)

BICONE

Mieszalnik statyczny zapewniający optymalny transfer gazów do cieczy (woda, ścieki)

BICONE:

  • przeznaczony jest do wysokowydajnego transferu gazów (O2, O3 lub CO2) w trakcie przygotowywania (uzdatniania i regulacji pH) wody pitnej i wody do użytku przemysłowego oraz do procesu oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych,
  • zapewnia wysoką stabilność procesu podczas reakcji utleniania i neutralizacji.

Zalety:

  • gaz ulega całkowitemu rozpuszczeniu w zbiorniku mieszającym,
  • prosta konstrukcja,
  • wysoka niezawodność,
  • minimalne straty hydrauliczne,
  • połączenie naczynia reakcyjnego i dodawania gazu,
  • łatwy montaż,
  • bezproblemowe wbudowanie w istniejącą instalację
  • bardzo niskie koszty utrzymania ruchu.

Opis systemu

BICONE jest zbiornikiem mieszającym przeznaczonym do wysokowydajnego dodawania i transferu gazów do wody lub ścieków. Wzbogaca przepływ wody o wymagany gaz przy minimalnych stratach hydraulicznych.

Zadany gaz (O2, O3 lub CO2) dodaje się do przepływu wlotowego przez dyszę pierścieniową, a następnie za pomocą pionowej rury doprowadza się mieszaninę do wnętrza zbiornika mieszającego od góry, a kierunek przepływu cieczy zostaje odwrócony za pomocą deflektora. Prędkość cieczy płynącej w dół ulega zmniejszeniu wskutek rozszerzenia przekroju stożka. Wprowadzone pęcherzyki powietrza również ulegają spowolnieniu i zaczynają ponownie unosić się do góry. W efekcie tworzy się strefa intensywnego mieszania odpowiednia do przepływu wody i masy dodanego gazu. Przekroje urządzenia są tak  dobrane, aby uniemożliwić uwolnienie pęcherzyków nierozpuszczonego gazu.

Zbiornik mieszający nie ma wewnętrznego osprzętu, więc nie może dojść do jego zatkania ani osadzania się w nim jakichkolwiek osadów.

Zabudowanie zbiornika mieszającego BICONE w istniejącej instalacji nie stanowi zwykle żadnego problemu, a wymagania przestrzenne są niewielkie.

Wieloletnie doświadczenie w eksploatacji tego systemu w licznych zakładach produkcyjnych jest najlepszym dowodem jego zalet. 

Mieszalnik statyczny zapewniający optymalny transfer gazów do cieczy (woda, ścieki)
BICONE