Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Benoît Potier, Prezes i Dyrektor Generalny Air Liquide, przejmuje funkcję Przewodniczącego Europejskiego Okrągłego Stołu Przemysłowców (ERT)

Benoît Potier, Prezes i Dyrektor Generalny Air Liquide, zastąpi Leifa Johanssona, Prezesa Ericsson i AstraZeneca, w funkcji Przewodniczącego Europejskiego Okrągłego Stołu Przemysłowców od 1 czerwca 2014 roku.

Europejski Okrągły Stół Przemysłowców (ERT), utworzony w 1983 roku, to forum 52 wiodących firm europejskich. Firmy te, działające w wielu różnych sektorach przemysłu w 18 krajach europejskich, osiągają łącznie przychody przekraczające 1 300 mld euro i zatrudniają około 6,8 mln pracowników w regionie. Inwestują one ponad 51 mld euro rocznie w badania i rozwój, w dużej mierze w Europie, co stanowi równowartość 18% całkowitych wydatków Unii Europejskiej na badania i rozwój.

Benoît Potier, który dołączył do Air Liquide w 1981 roku jako inżynier w Dziale Badań i Rozwoju, zajmował różne stanowiska w Grupie w Departamentach Strategicznym i Operacyjnym. W 1997 roku został mianowany Dyrektorem Generalnym Air Liquide, a w maju 2006 roku Prezesem i Dyrektorem Generalnym. W 2007 roku dołączył do ERT i został wybrany na wiceprzewodniczącego ERT w 2010 roku. Benoît Potier ukończył École Centrale des Arts et Manufactures w Paryżu w 1979 roku. Następnie uczestniczył w szkoleniach w zakresie zarządzania organizowanych w ramach Wharton International Forum oraz w programie zaawansowanego zarządzania zorganizowanym przez Institut Européen d'Administration des Affaires (INSEAD).