Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Australia: kolejny etap współpracy technologicznej w zakresie spalania w atmosferze wzbogaconej w tlen

Spalanie w atmosferze wzbogaconej w tlen (technologia „oxy-combustion”) jest obiecującym rozwiązaniem ograniczenia emisji CO2 pochodzącego z przemysłu ciężkiego, m.in. z elektrowni węglowych, wielkich pieców i cementowni. Zastosowanie tlenu zamiast powietrza podczas spalania węgla lub innych paliw powoduje powstanie gazów spalinowych o zawartości skoncentrowanego CO2, który może być wychwytywany, składowany lub bezpośrednio wykorzystany (np. w metodach intensyfikacji wydobycia ropy).

W tym kontekście, Grupa Air Liquide podpisała właśnie kontrakt na dostawę jednostki rozdziału powietrza o wydajności 660 ton tlenu na dobę oraz instalacji kriogenicznego oczyszczania CO2 w Queensland w Australii. Kontrakt ten stanowi część współpracy technologicznej Air Liquide z australijską spółką joint-venture Callide Oxyfuel Services, producentem energii.

Projekt ten obejmuje modernizację elektrowni o mocy nominalnej 100 MWt, a więc umożliwiającej przeprowadzenie testu technologii wychwytywania i składowania CO2. Instalacja kriogenicznego oczyszczania CO2 zostanie zaprojektowana i wybudowana w latach 2009-2010, a oddana do eksploatacji na początku 2011 roku. W ramach tej współpracy technologicznej, Air Liquide przeprowadzi serię badań w pilotażowej instalacji oczyszczania w realnych warunkach pracy. Jednostka ta, unikalna w skali światowej, stanowi ostateczne sprawdzenie technologii, zanim zostanie ona wdrożona w przemyśle na szeroką skalę.

Grupa Air Liquide osiągnęła wysoki poziom wiedzy i doświadczenia w zakresie spalania w atmosferze wzbogaconej w tlen, mając na celu sprostanie wyzwaniom energetycznym i środowiskowym. Współpraca technologiczna z firmą Callide jest następstwem realizacji kilku projektów na dużą skalę i stanowi etap działań Air Liquide w kierunku industrializacji procesu spalania w atmosferze wzbogaconej w tlen.

François Darchis, członek Komitetu Wykonawczego Air Liquide, odpowiedzialny za Badania i Rozwój, Zaawansowane Technologie oraz Inżynierię, stwierdził: “Ta współpraca technologiczna oraz instalacja pilotażowa w Australii obrazują nasze zaangażowanie w realizację produkcji czystej energii. W niedługiej przyszłości spalanie w atmosferze wzbogaconej w tlen stanie się kluczową technologią ograniczającą światową emisję CO2, pochodzącego ze spalania węgla oraz innych paliw ciężkich. Air Liquide jest dumna z opracowania technologii ograniczającej wpływ przemysłu na środowisko i w ten sposób współdziałając w jego ochronie, co stanowi jedno z kluczowych działań Grupy.”