Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Argentyna: Air Liquide rozszerza swoją współpracę z Axion Energy

Air Liquide ogłasza nową inwestycję dla Axion Energy Argentina, spółki zależnej Bridas Corporation i wiodącej rafinerii w Argentynie, która ma na celu zwiększenie długoterminowych dostaw wodoru. Air Liquide zainwestuje około 55 mln euro w drugą jednostkę produkcji wodoru (SMR - reforming parowy metanu) dla Axion w Campana (prowincja Buenos Aires), która podniesie zdolność produkcyjną wodoru do 37 400 Nm³ za godzinę.

Rozruch jednostki SMR planowany jest na drugą połowę 2018 roku i będzie dostarczać dodatkowy wodór i parę do Axion Energy. Air Liquide zaspokoi zwiększające się potrzeby Axion w zakresie wodoru do procesów rafineryjnych, wynikające z ostatnich inwestycji rozwijających działalność w Campana.

Wodór, stosowany w procesie rafinacji ropy naftowej, pozwala na zmniejszenie zawartości siarki w produkowanych paliwach i spełnienie norm środowiskowych dla czystszych paliw transportowych.

Dwutlenek węgla, będący produktem ubocznym procesu produkcyjnego, będzie również dostarczany do wielu lokalnych odbiorców, zwłaszcza na rynku spożywczym i napojów.

Zespół Air Liquide Engineering and Construction zaprojektuje i wybuduje jednostkę SMR z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii zapewniających oszczędność energii, jak również optymalną niezawodność i bezpieczeństwo. Jednostka ta pozostanie własnością i będzie obsługiwana przez Air Liquide.

Michael J. Graff, Wiceprezes ds. Ameryki Północnej i Południowej oraz członek Komitetu Wykonawczego Grupy Air Liquide powiedział: "Wieloletnia obecność Air Liquide w Argentynie obrazuje nasze zaangażowanie we wzrost w tym regionie i całym kraju. Wyrażamy zadowolenie z powodu rozszerzenia naszej współpracy z Axion Energy oraz możliwości wspierania rozwoju ich biznesu i łańcucha wartości, dzięki bezpiecznym i niezawodnym produktom i usługom."