Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide Polska na II edycji Additive Manufacturing Meeting (AMM 2018)

Air Liquide Polska Sp. z o.o. oraz Centrum Zaawansowanych Technologii Wytwarzania zapraszają na II edycję Additive Manufacturing Meeting, który odbędzie się na terenie kampusu Politechniki Wrocławskiej w dniach 28-29 czerwca 2018 roku.

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu technologiami przyrostowymi i dynamicznie rozrastającej się grupie ich użytkowników, Centrum Zaawansowanych Technologii Wytwarzania (CAMT-FPC), bazując na swoim 20 letnim doświadczeniu, podjęło się organizacji spotkania osób zainteresowanych tematyką w obszarze Additive Manufacturing (AM).

Głównym celem spotkania jest budowa platformy wymiany wiedzy i doświadczeń między ośrodkami naukowo-badawczymi i przemysłowymi w obszarze technologii AM. Szczególny nacisk podczas spotkania zostanie położony na zagadnienia z obszaru modelowania CAx, wytwarzania, nowych materiałów, rozwoju procesów oraz ich aplikacji.

Podczas spotkania Christof Berthez, Główny Inżynier ds. Programu Laserowego Grupy Air Liquide, wygłosi referat pt. “Effect of the gas atmosphere during the laser beam melting process” (“Wpływ gazowej atmosfery ochronnej podczas procesu topienia wiązką laserową”).

Więcej informacji na temat Additive Manufacturing Meeting uzyskają Państwo na stronie internetowej: AAM 2108