Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide uzyskuje najwyższą ocenę od CDP za zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi

Zobowiązanie Grupy Air Liquide na rzecz klimatu

W tym roku po raz drugi Grupa Air Liquide otrzymała ocenę “A" od CDP, uznającą tym razem jej raporty w zakresie działań na rzecz zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi. Dzięki tej ocenie, która stanowi uzupełnienie oceny otrzymanej za działania na rzecz klimatu, Air Liquide wchodzi do wąskiego grona firm, które uzyskały podwójne "A" z CDP, organizacji non-profit, która ocenia firmy na podstawie ich działań na rzecz ochrony środowiska.

Air Liquide został umieszczony na "liście A" ustanowionej przez CDP, jako jeden z liderów na świecie w dziedzinie zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi. Na początku roku firma uzyskała również ocenę "A" za działania na rzecz klimatu. To podwójne "A" jest wyrazem uznania dla zaangażowania na rzecz środowiska, w tym kluczowym ogłoszeniem najbardziej ambitnych celów klimatycznych w swojej branży.

Nagroda ta jest również wynikiem polityki przejrzystości, wdrażanej przez Air Liquide od kilku lat. Podejście do zrównoważonego rozwoju jest wpisane w strategię firmy, a informacje pozafinansowe Grupy są publikowane w większości jej materiałów komunikacyjnych.

W 2019 roku ponad 8 400 przedsiębiorstw udostępniło CDP dane dotyczące ich wpływu na środowisko (ze szczególnym uwzględnieniem klimatu, bezpieczeństwa wodnego i lasów) w celu niezależnej oceny. Spośród tych firm, tylko 38 uzyskało potrójne lub podwójne "A", w tym 3 firmy francuskie (wliczając Air Liquide)

Roczny proces oceny pozafinansowej i ujawniania danych za pośrednictwem CDP jest uznawany za punkt odniesienia w zakresie przejrzystości środowiskowej przedsiębiorstw. Odpowiedzi Air Liquide w kwestionariuszu CDP 2019 są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej CDP.

David Meneses, Wiceprezes Air Liquide ds. Zrównoważonego Rozwoju, powiedział: "Jesteśmy dumni, że uzyskaliśmy podwójne "A" z CDP, wyróżniające nasze działania na rzecz klimatu i zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi. Ten ranking jest wyrazem uznania długoletniej strategii Air Liquide w zakresie wspierania zrównoważonego rozwoju. Nasze cele klimatyczne są najbardziej ambitne w sektorze i jesteśmy mocno zaangażowani w walkę ze zmianami klimatycznymi".