Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide uznana przez CDP za pioniera w walce ze zmianami klimatu

Gazy techniczne, gazy spożywcze, gazy specjalne

Grupa Air Liquide została umieszczona na prestiżowej "liście A" ustanowionej przez CDP (dawniej Carbon Disclosure Project), organizację non-profit, która ocenia ocenia firmy na podstawie ich działań w zakresie ochrony klimatu.

W tym roku Grupa Air Liquide otrzymała ocenę "A", najwyższą ocenę przyznawaną przez CDP. Ranking ten uznaje Grupę za jedną z firm najbardziej zaangażowanych w walkę ze zmianami klimatycznymi. W listopadzie 2018 roku Grupa ogłosiła najbardziej ambitne cele klimatyczne w swoim sektorze, w tym zobowiązanie Air Liquide do zmniejszenia wskaźnika emisji dwutlenku węgla o 30% do 2025 roku. Jej globalne podejście łączy w sobie działania w odniesieniu do własnej działalności, do działalności swoich klientów oraz przyczynianie się do rozwoju społeczeństwa niskoemisyjnego.

Przyznając tę nagrodę CDP uznaje wieloletnią strategię na rzecz zrównoważonego wzrostu. Świadczy o tym przede wszystkim rozwój firmy w zakresie energii wodorowej i biometanu oraz udział Grupy w wielu innowacyjnych projektach u boku klientów z branży metalowej i petrochemicznej. 

Każdego roku Grupa przeznacza około 100 milionów euro na wydatki związane z innowacjami w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla przez siebie i swoich klientów. Ponad 40%[1] jej decyzji inwestycyjnych przeznacza się na rozwiązywanie problemów związanych z ochroną środowiska i klimatu. Wiele działań podejmowanych przez Grupę w celu promowania zrównoważonego rozwoju jest regularnie uznawanych przez różne niefinansowe agencje ratingowe (MSCI, Sustainalytics, ISS ESG, Ecovadis, itp.). Grupa występuje również wśród spółek spełniających główne indeksy CSR (Euronext Vigeo Eiris, FTSE4Good, itp.).

Ten coroczny proces oceny niefinansowej i ujawniania danych za pośrednictwem CDP jest uznawany za punkt odniesienia w zakresie przejrzystości środowiskowej przedsiębiorstw. W 2019 roku ponad 8 400 przedsiębiorstw udostępniło CDP dane dotyczące ich wpływu na klimat w celu niezależnej oceny. Spośród uczestniczących przedsiębiorstw tylko 179, czyli około 2%, otrzymało ocenę "A". Odpowiedzi Air Liquide w kwestionariuszu CDP 2019 są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej CDP.

David Meneses, Wiceprezes Air Liquide ds. Zrównoważonego Rozwoju, powiedział: "Air Liquide jest szczególnie dumny z faktu zaliczenia go do grona przedsiębiorstw wymienionych na "liście A" CDP. Ranking ten jest wyrazem uznania dla wieloletnich działań Grupy w zakresie innowacji i inicjatyw promujących społeczeństwo niskoemisyjne. Nasze cele klimatyczne są najbardziej ambitne w sektorze. Główną ambicją Grupy jest podejmowanie wyzwań środowiskowych i przyczynianie się do transformacji energetycznej, a cel ten łączy wszystkie nasze zespoły na całym świecie".

 

1. Dane za 2018 rok dla decyzji inwestycyjnych powyżej 5 mln euro.