Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Airbus, Air Liquide i VINCI Airports ogłaszają partnerstwo w celu promowania wykorzystania wodoru i przyspieszenia dekarbonizacji sektora lotniczego

wodór, energia wodorowa, ogniwa wodorowe, czysty transport, transport niskoemisyjny

Airbus, Air Liquide i VINCI Airports, trzej główni partnerzy w branży lotniczej, wodorowej i lotniskowej, współpracują w celu promowania wykorzystania wodoru na lotniskach i budowy europejskiej sieci lotnisk uwzględniającej przyszłe samoloty wodorowe. Pierwsze instalacje zostaną uruchomione już w 2023 roku na lotnisku Lyon-Saint Exupéry (Francja). Partnerstwo to odzwierciedla wspólną ambicję trzech grup, aby połączyć swoją wiedzę specjalistyczną w celu wspierania dekarbonizacji podróży lotniczych.

Port lotniczy Lyon-Saint Exupéry (będące centrum doskonałości VINCI Airports w zakresie innowacji) został wybrany przez partnerów jako port pilotażowy. Realizacja tego projektu obejmuje kilka etapów:

  • Od 2023 r.: uruchomienie stacji dystrybucji wodoru na lotnisku Lyon-Saint Exupéry. Stacja ta będzie zaopatrywać zarówno pojazdy naziemne portu lotniczego (autobusy lotnicze, ciężarówki, urządzenia przeładunkowe itp.), jak i pojazdy partnerów, a także pojazdy ciężarowe poruszające się wokół lotniska. Ta pierwsza faza jest niezbędna, aby przetestować urządzenia i dynamikę lotniska jako "węzła wodorowego" w obszarze jego zasięgu.
  • Pomiędzy 2023 a 2030 r.: uruchomienie infrastruktury ciekłego wodoru, która umożliwi doprowadzanie wodoru do zbiorników przyszłych samolotów.
  • Po 2030 r.: uruchomienie infrastruktury wodorowej, od produkcji do masowej dystrybucji ciekłego wodoru w porcie lotniczym.

Do 2030 roku trzej partnerzy przeanalizują możliwość wyposażenia europejskiej sieci portów lotniczych VINCI Airports w urządzenia do produkcji, magazynowania i dostarczania wodoru, potrzebnych zarówno na ziemi, jak i na pokładzie samolotów.

To partnerstwo ilustruje wspólne zaangażowanie partnerów w dekarbonizację podróży lotniczych i stanowi duży krok naprzód w rozwoju wodoru w całym ekosystemie portów lotniczych. Opiera się ono na know-how Airbusa w zakresie samolotów komercyjnych, na doświadczeniu Air Liquide w całym łańcuchu wartości wodoru (produkcja, skraplanie, przechowywanie i dystrybucja) oraz na globalnym zasięgu VINCI Airports, wiodącego prywatnego operatora portów lotniczych, posiadającego 45 portów lotniczych w 12 krajach, który pomoże stworzyć pożądaną sieć.