Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide zwiększa swoją działalność w zakresie biometanu w Wielkiej Brytanii, podpisując znaczącą umowę z ASDA

Biometan, biogaz

ASDA, jeden z wiodących sprzedawców detalicznych w Wielkiej Brytanii, zlecił Air Liquide instalację i obsługę sześciu stacji dystrybucji biometanu (BioNGV) do tankowania samochodów ciężarowych w swoich zakładach. Wraz z innymi inwestycjami mającymi na celu zwiększenie zdolności produkcyjnych i dystrybucyjnych Air Liquide, ten duży kontrakt oznacza znaczne przyspieszenie rozwoju działalności Grupy w zakresie biometanu w Wielkiej Brytanii.

Brytyjska sieć supermarketów ASDA odda do użytku ponad 300 nowych samochodów ciężarowych BioNGV (Natural Gas for Vehicles - pojazdy napędzane gazem ziemnym) w 2021 roku, aby zmniejszyć wpływ swojej działalności w zakresie transportu na środowisko. W celu wsparcia ASDA, Air Liquide uruchomi i będzie obsługiwać stacje tankowania biometanu w 6 z 15 lokalizacji. Stacje te będą zaopatrywać zarówno samochody ciężarowe ASDA, jak i niektórych partnerów.

Nowe stacje dla ASDA, które zostaną oddane do użytku w pierwszym kwartale 2021 roku, powiększą sieć Air Liquide w Wielkiej Brytanii do 20 stacji tankowania. Stacje te są dedykowane do tankowania floty samochodów ciężarowych i autobusów. Pod koniec 2019 roku Air Liquide nabył Gas Bus Alliance, co zwiększyło sieć tankowania biometanu dla autobusów w kraju o 7 stacji.

Do lata 2021 roku Grupa uruchomi również dziesiąty zakład produkcji biometanu w Wielkiej Brytanii w pobliżu Nottingham, o mocy produkcyjnej 90 GWh. Obecnie zdolność produkcyjna Air Liquide w Wielkiej Brytanii wynosi 650 GWh rocznie, co wystarcza na zatankowanie 1 000 samochodów ciężarowych.

Air Liquide jest obecny na każdym etapie łańcucha biometanu i wspiera gospodarkę obiegową, począwszy od produkcji i oczyszczania biogazu do biometanu w swoich zakładach, poprzez zatłaczanie do sieci gazu ziemnego, a skończywszy na jego zastosowaniu, w szczególności jako alternatywnego rozwiązania dla tradycyjnych paliw zapewniających czystszą mobilność. Biometan, produkowany z odpadów rolniczych, przemysłowych lub domowych, zmniejsza emisję CO2 w transporcie o 90%, cząstek stałych o 85% i hałasu do 50% w porównaniu do oleju napędowego.

Emilie Mouren-Renouard, Członek Komitetu Wykonawczego Grupy Air Liquide, odpowiedzialna za innowacje, cyfryzację, własność intelektualną oraz linię biznesową Global Markets & Technologies, powiedziała: "Jesteśmy bardzo zadowoleni mogąc wspierać naszych klientów, którzy wybierają paliwa odnawialne w celu zmniejszenia emisji. Dzięki bogatej wiedzy i doświadczeniu w całym łańcuchu wartości biometanu, Air Liquide umacnia swoją wyjątkową pozycję w Wielkiej Brytanii i przyczynia się do budowy społeczeństwa niskoemisyjnego oraz walki ze zmianami klimatycznymi.”

Biometan
Biometan powstaje podczas przetwarzania odpadów (rolniczych, domowych i przemysłowych) w procesie technologii oczyszczania biogazu opartej na zastosowaniu produkowanych przez Air Liquide opatentowanych membran polimerowych. Stosowany jako paliwo w pojazdach, biogaz lub biometan jest również nazywany bio-NGV (Natural Gas Vehicles - pojazdy napędzane gazem ziemnym). Bio-NGV, podobnie jak pojazdy napędzane ogniwami wodorowymi, to odpowiedź dla zrównoważonego transportu. Air Liquide jest obecny na każdym etapie łańcucha biometanu i wspiera gospodarkę obiegową: od odpadów do mobilności. Globalna zdolność produkcyjna Grupy w zakresie biometanu wynosi 1,3 TWh i obsługuje ponad 80 stacji tankowania NGV w Europie.