Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide zdobywa Grand Prix konkursu na „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2014 roku"

Wyniki konkursu na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostały ogłoszone podczas EUROPLACE, Międzynarodowego Forum Finansowego w Paryżu, organizowanego przez agencję komunikacji Capitalcom we współpracy z jedenastoma instytucjami. W konkursie nagradzane są firmy, których Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy spełniają standardy najlepszych praktyk, w oparciu o listę około 100 kryteriów.

Jury zdecydowało przyznać tą nagrodę Air Liquide, w szczególności za jakość prezentowanych informacji zawartych w przemówieniu Benoît Potier, Prezesa i Dyrektora Generalnego Grupy, wyjaśniających uwarunkowania makroekonomiczne, elementy strategiczne i cele korporacyjne, za informacyjne podejście do głównych uchwał, a także za szczególną uwagę okazywaną poszczególnym akcjonariuszom.

Ceremonia wręczenia nagród odbyła się w dniu 8 lipca w Paryżu. Grupa Air Liquide już wcześniej zdobyła tą nagrodę w 2007 i 2009 roku.