Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide zbuduje w USA największą na świecie instalację do produkcji biometanu

Gazy techniczne

Air Liquide kontynuuje rozwój działalności w zakresie biometanu poprzez budowę w USA największej na świecie instalacji do produkcji biometanu. Dzięki temu globalna zdolność produkcyjna Grupy w zakresie biometanu wzrośnie do 1,8 TWh. Nowa jednostka produkcyjna w stanie Illinois umożliwi Air Liquide dalsze dostarczanie niskoemisyjnych rozwiązań dla swoich klientów z sektora przemysłowego i transportowego oraz wspieranie ich w ograniczaniu emisji.

Nowy zakład produkcyjny, zlokalizowany w Rockford w stanie Illinois, będzie wytwarzać biometan z biogazu pochodzącego z zakładu utylizacji odpadów stałych, którego właścicielem i operatorem jest firma Waste Connections Inc. Jego zdolność produkcyjna wyniesie 380 GWh rocznie, co będzie największą zdolnością produkcyjną Grupy w jednym zakładzie. Jednostka będzie gotowa do eksploatacji do końca 2023 roku. Kolejna instalacja do produkcji biometanu ze składowiska odpadów jest budowana w Delavan w stanie Wisconsin i zostanie uruchomiona na początku drugiego kwartału 2022 roku. Dzięki tym dwóm nowym jednostkom, Air Liquide staje się znaczącym graczem w produkcji biometanu w USA, wspierając swoich klientów przemysłowych i transportowych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Air Liquide posiada doświadczenie w zakresie całego łańcucha wartości biometanu: począwszy od produkcji biogazu z odpadów, poprzez jego oczyszczanie do postaci biometanu, skraplanie, magazynowanie i transport, aż po jego dystrybucję. W tych dwóch projektach Air Liquide wykorzysta, oprócz swojej technologii membranowej, technologię uzupełniającą opracowaną przez firmę Waga Energy, specjalizującą się w waloryzacji biogazu ze składowisk odpadów, utworzoną w 2015 roku i wspieraną przez ALIAD, fundusz venture capital Grupy.

Air Liquide posiada obecnie 21 instalacji do produkcji biometanu na świecie, których roczna zdolność produkcyjna wynosi około 1,4 TWh. Po uruchomieniu nowych jednostek w Rockford i Delavan zdolność produkcyjna Grupy w zakresie biometanu wzrośnie do 1,8 TWh rocznie.

Émilie Mouren-Renouard, Członek Komitetu Wykonawczego Grupy Air Liquide, odpowiedzialna za Innowacje, Technologie Cyfrowe i Informatyczne, Własność Intelektualną oraz linię biznesową Global Markets & Technologies, powiedziała: "Biometan, wraz z technologiami wodorowymi i wychwytywania CO2, zajmuje ważne miejsce w portfolio rozwiązań opracowanych przez Air Liquide w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym i ochrony środowiska. Ogłoszenie budowy naszej największej na świecie instalacji do produkcji biometanu świadczy o tym, że Grupa pragnie towarzyszyć swoim klientom przemysłowym i transportowym w procesie transformacji energetycznej, a także aktywnie przyczyniać się do budowania społeczeństwa niskoemisyjnego."