Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide zbuduje 2 jednostki produkcji wodoru z wychwytem dwutlenku węgla w Szanghaju

Produkcja wodoru

Shanghai Chemical Industry Park Industrial Gases (SCIPIG), spółka zależna Air Liquide, zainwestuje ponad 200 milionów euro w budowę dwóch jednostek produkcji wodoru i związanej z tym infrastruktury w Shanghai Chemical Industrial Park (SCIP). Uruchomienie tych jednostek produkcyjnych przyniesie znaczące korzyści dla środowiska, ponieważ zastąpią one obecne dostawy z jednostki zgazowania węgla należącej do strony trzeciej. Nowe jednostki będą również wyposażone w technologię wychwytywania i recyklingu CO2 i zostaną podłączone do istniejącej sieci lokalnej SCIPIG, która obsługuje już dwie jednostki produkcji wodoru i trzy jednostki rozdziału powietrza w parku przemysłowym.

W ramach ponad 15-letnich kontraktów jednostki te będą produkować wodór i tlenek węgla dla potrzeb Covestro China i Shanghai Lianheng Isocyanate Company (SLIC, spółka joint-venture BASF i Huntsman) zlokalizowanych w parku przemysłowym, a także dla potrzeb transportu oraz innych odbiorców przemysłowych i elektronicznych w megalopolis Delty Rzeki Jangcy. Obie jednostki będą miały łączną zdolność produkcyjną wodoru (H2) wynoszącą ok. 70 000 m3/h. Będą one wyposażone w jednostki do wychwytywania i recyklingu dwutlenku węgla (CO2), które przyczynią się do produkcji tlenku węgla (CO) o łącznej wydajności 28 000 m3/h.

Począwszy od końca 2023 roku i planowane do uruchomienia w fazach, dwie jednostki SMR (reforming parowy metanu) zostaną zaprojektowane i zbudowane przez Air Liquide Engineering & Construction. Nie tylko zastąpią one jednostkę zgazowania węgla, ale będą również wyposażone w jednostki recyklingu CO2 i podłączone do istniejącej sieci lokalnej SCIPIG. Pozwoli to na uniknięcie emisji 350 000 ton CO2 rocznie, co jest porównywalne z emisją energii elektrycznej przez 1 milion chińskich gospodarstw domowych. Podłączenie jednostek produkcyjnych do lokalnej sieci gazociągów SCIPIG dodatkowo zwiększy niezawodność i elastyczność dostaw gazu.

Air Liquide jest aktywnie zaangażowany w rozwój Shanghai Chemical Industrial Park od 1996 roku. Ten park przemysłowy, gdzie znajdują się główne międzynarodowe i lokalne firmy chemiczne, zajmuje powierzchnię 29,4 km2 i znajduje się w pobliżu portu Shanghai Yangshan, jednego z najbardziej ruchliwych portów kontenerowych na świecie. Wśród innych inicjatyw, Grupa Air Liquide ogłosiła ostatnio utworzenie wspólnego przedsięwzięcia z Shenergy i SCIP w celu wykorzystania wodoru produkowanego przez SCIPIG do zaopatrywania stacji tankowania wodoru w Delcie Rzeki Jangcy i wspierania szybko rozwijającego się rynku pojazdów napędzanych wodorem w tym regionie.

François Abrial, Członek Komitetu Wykonawczego Grupy Air Liquide nadzorujący obszar Azji i Pacyfiku, powiedział: "Te nowe inwestycje jeszcze bardziej umacniają długoterminową współpracę Air Liquide z Covestro, SLIC i Shanghai Chemical Industry Park. Wykorzystując nasze doświadczenie w produkcji wodoru oraz wychwytywaniu i utylizacji dwutlenku węgla, projekt ten pokazuje naszą zdolność do dostarczania naszym klientom rozwiązań, które są niezawodne, konkurencyjne i korzystne dla środowiska. Jako specjalista w dekarbonizacji przemysłu, Air Liquide jest dumny, że tym projektem może wspierać ambitny plan klimatyczny Szanghaju."

Holly Lei, Prezes Covestro China, stwierdziła: "Cieszymy się z dalszego umocnienia naszego partnerstwa z SCIPIG w Shanghai Chemical Industry Park. Nowa inwestycja zapewni niezawodne dostawy ważnych surowców do Covestro Integrated Site Shanghai. Ponadto zrealizujemy synergię w celu zmniejszenia śladu węglowego wodoru, który jako paliwo może przyczynić się do niskoemisyjnej mobilności w regionie Delty Rzeki Jangcy. Stąd też nasza ambicja uzyskania neutralności klimatycznej idzie w parze z łańcuchem wartości, także poza granice firmy." 

Ma Jing, Dyrektor Komitetu Administracyjnego Shanghai Chemical Industry Park, powiedział: "Z zadowoleniem przyjmujemy nową inwestycję SCIPIG w parku, która wnosząc innowacyjne technologie pomoże odejść od produkcji gazu opartej na węglu i radykalnie zmniejszyć związane z tym emisje dwutlenku węgla. Obecnie SCIP aktywnie wdraża nowy plan działania dla zielonego i niskoemisyjnego rozwoju, zgodnie z krajową strategią. Nowa inwestycja SCIPIG odegra ważną rolę w redukcji emisji dwutlenku węgla w parku. Jak zawsze SCIP ułatwi budowę i działania związane z tym projektem oraz będzie promować wykorzystanie niskoemisyjnego wodoru, aby przyczynić się do realizacji naszego wspólnego celu osiągnięcia neutralności węglowej."