Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide zainwestuje 110 milionów euro aby zwiększyć swoje zdolności produkcyjne w Europie

W Europie Zachodniej rynek gazów technicznych stale się rozwija, napędzany przez wzrost konsumpcji oraz rozwój infrastruktury, a także przez przemysł samochodowy, spożywczy oraz rynek fotoogniw.

Dlatego też, z powodu zwiększonego zapotrzebowania na gazy techniczne, Air Liquide zainwestuje 110 milionów euro w Niemczech i Portugalii w dwie jednostki produkcyjne wytwarzające ciekłe gazy (ciekły tlen, azot i argon). Dzięki zwiększeniu mocy produkcyjnych Air Liquide zaspokoi potrzeby swoich klientów oraz umocni swoją pozycję w tym regionie. Rozruch tych jednostek nastąpi pomiędzy końcem 2009 a 2010 rokiem.

W Niemczech, Air Liquide wybuduje jednostkę w regionie Ulm (południowe Niemcy), charakteryzującym się silnym wzrostem i dużym zapotrzebowaniem na ciekłe gazy. Wysokość tej inwestycji to około 60 milionów euro.

W Portugalii, Air Liquide zwiększy swoje zdolności produkcyjne aby zaspokoić potrzeby silnie rozwijającego się rynku. Ta inwestycja, o wartości około 50 milionów euro, zlokalizowana będzie w Sines (zagłębie przemysłowe 150 km od Lizbony) obejmie budowę jednostki produkującej gazy ciekłe oraz sprężone dla zakładów przemysłowych tu umiejscowionych.

Guy Salzgeber, Wiceprezes ds. Europejskiej Działalności Przemysłowej i członek Komitetu Wykonawczego Grupy Air Liquide, stwierdził: “Inwestycje te w Europie Zachodniej umożliwią nam zaspokojenie wzrastających potrzeb naszych klientów. Te jednostki, dzięki najnowszym technologiom w zakresie wydajności i zużycia energii wpisują się w globalne cele Grupy w tym zakresie. Stanowią one część programu inwestycyjnego Grupy na lata 2007-2011 w wysokości 10 miliardów euro, którego celem jest przyspieszony wzrost.”