Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide współpracuje z Rothschild & Co oraz Fundacją Solar Impulse w celu przyspieszenia rozwoju rozwiązań z zakresu czystych technologii

ALIAD

Air Liquide współpracuje z Rothschild & Co oraz Fundacją Solar Impulse Foundation w celu uruchomienia funduszu inwestycyjnego o wartości 200 milionów euro. Strategia tego funduszu będzie polegała na zwiększaniu skali firm, które opracowują rozwiązania przyjazne dla środowiska.

Na początku tego roku Fundacja Solar Impulse ogłosiła, że zidentyfikowała ponad 1000 opłacalnych rozwiązań, które mogą przyczynić się do ochrony środowiska. W kontekście ogłoszonego przez Air Liquide celu osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku, Air Liquide zdecydowała się na współpracę z Rothschild & Co oraz Fundacją Solar Impulse by stworzyć nową platformę inwestycyjną. Będzie się ona koncentrować na firmach wykazujących pozytywny i mierzalny wpływ na środowisko i społeczeństwo w całej Europie. Docelowe sektory będą obejmować czystą energię, zrównoważoną żywność i rolnictwo, gospodarkę obiegową, czystą wodę i infrastrukturę sanitarną, inteligentne miasta, zrównoważoną mobilność i innowacje przemysłowe.

Platforma o wartości 200 mln euro będzie zarządzana przez linię Merchant Banking Rothschild & Co i którą będzie wspierać Air Liquide (poprzez swój fundusz venture capital ALIAD) w zakresie inwestycji w przedsięwzięcia na późnym etapie rozwoju.

Air Liquide współpracuje z Bertrandem Piccardem i Fundacją Solar Impulse od 2013 roku, kiedy to odbył się pierwszy udany lot samolotu napędzanego energią słoneczną dookoła świata. W ciągu ostatnich kilku lat potrzeba czystszej przyszłości nabrała rozpędu. W tym kontekście Grupa Air Liquide ogłosiła niedawno swoje nowe cele ESG, aby DZIAŁAĆ na rzecz zrównoważonej przyszłości. Ta nowa inicjatywa umożliwi Grupie przyspieszenie transformacji energetycznej. Od momentu powstania w 2013 roku, ALIAD zainwestował w ponad 35 firm na łączną kwotę prawie 100 milionów euro, z czego około jedna trzecia inwestycji ALIAD została dokonana w tym obszarze.

Benoît Potier, Prezes i Dyrektor Generalny Air Liquide, powiedział: "Zrównoważony rozwój znajduje się w centrum strategii Air Liquide. Poprzez tą inicjatywę prowadzoną przez fundusz venture capital ALIAD, Air Liquide dąży do wspierania rozwoju technologii zgodnie ze swoimi globalnymi ambicjami, aby działać na rzecz zrównoważonej przyszłości. Cieszymy się, że możemy wnieść swój wkład w powstawanie innowacyjnych firm w dziedzinie transformacji energetycznej, wraz z Rothschild & Co oraz Fundacją Solar Impulse, której jesteśmy wieloletnim partnerem. Jesteśmy przekonani, że tylko działając wspólnie z rządami, naukowcami, przemysłem i instytucjami finansowymi, będziemy w stanie odnieść sukces i zbudować bardziej zrównoważoną przyszłość."

Alexandre de Rothschild, Prezes Wykonawczy Rothschild & Co powiedział: "Jesteśmy zachwyceni, że możemy współpracować z Air Liquide i Fundacją Solar Impulse w ramach tej inicjatywy. U podstaw strategii Rothschild & Co leży silne przekonanie o korzyściach płynących z odpowiedzialnego inwestowania dla długoterminowego tworzenia wartości. Wierzymy, że nasze duże doświadczenie w inwestowaniu na niepublicznym rynku kapitałowym, rozwijane od ponad dekady w ramach działalności Merchant Banking, zostanie wzbogacone o wiedzę i doświadczenie wniesione przez naszych partnerów w tym ekscytującym przedsięwzięciu".

Bertrand Piccard, założyciel i pomysłodawca Fundacji Solar Impulse, powiedział: "Udowodniliśmy, że istnieje ponad 1000 opłacalnych rozwiązań pozwalających chronić środowisko. Teraz musimy wykazać, że inwestowanie w nowe i czyste technologie ma sens zarówno ekonomiczny, jak i ekologiczny, sprzyjając wzrostowi jakościowemu, a nie ilościowemu, jaki obserwujemy obecnie. Aby to osiągnąć, nawiązaliśmy współpracę z renomowanymi instytucjami, z którymi mamy długoletnie relacje i które są gotowe wyruszyć z nami w tę pionierską podróż."