Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide wspiera Zespół Szkół w Niegowonicach

Od początku istnienia Air Liquide dostrzega problemy społeczne, dlatego też nie ogranicza swych działań tylko do podstawowej działalności. Aktywnie reaguje na potrzeby i poprzez sponsoring lub działalność dobroczynną wspiera przedsięwzięcia ważne społecznie.

W dniu wczorajszym, podczas specjalnej akademii, przedstawiciele Air Liquide przekazali Zespołowi Szkół w Niegowonicach i tamtejszemu klubowi Płomień dwa czeki opiewające każdy na 15 000 złotych. Czeki na ręce Pani Dyrektor Małgorzaty Szar i Pan Prezesa Arkadiusza Kucaba ze strony Air Liquide wręczyli Pan Terry Humphrey, Pan Jakub Gromadzki oraz Pan Paweł Leszczyński. Dziękując obdarowani zapewnili, że przekazane środki zostaną wykorzystane w sposób racjonalny i zgodny z przeznaczeniem.
Akademię uświetnił specjalny program artystyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży, Orkiestry Dętej i Koła Gospodyń Wiejskich z Niegowonic oraz pokazy akrobatyki sportowej.