Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide wspiera prace badawcze w zakresie ochrony atmosfery przeprowadzone przez Carnegie Institution for Science (USA)

Zrozumienie różnych ekosystemów naszej planety związanych z wymianą atmosfery umożliwi udoskonalenie modeli symulacji zmian klimatycznych, które z kolei mogą przyczynić się do lepszej alokacji środków przeznaczonych na walkę z globalnym ociepleniem. Analiza związków chemicznych występujących w śladowych ilościach w atmosferze, takich jak amoniak, znacząco udoskonala istniejące modele atmosfery.

Fundacja Air Liquide udziela wsparcia Carnegie Institution for Science, prywatnej organizacji badawczej non-profit z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, w jej pracach badawczych w zakresie ochrony atmosfery. Badania skupią się na oszacowaniu stężenia amoniaku w atmosferze oraz na poznaniu różnych procesów, w których amoniak wchodzi i opuszcza atmosferę.

Ponieważ amoniak jest znacznikiem w różnych zjawiskach atmosferycznych, badania te pozwolą na udoskonalenie obecnych modeli klimatu. Cząsteczka ta działa na trzech poziomach, które umożliwią opracowanie nowych modeli klimatycznych:

  • w chemii atmosfery,
  • w tworzeniu aerozoli stratosferycznych, które wpływają na zmiany klimatu,
  • w metabolizmie roślin, który jest związany z wiązaniem CO2 z atmosfery.

Prace badawcze będą prowadzone w ciągu 3 lat przez Departament Globalnej Ekologii z Carnegie Institution, z siedzibą w Stanford w Kalifornii. Celem tych prac jest zebranie danych w czasie rzeczywistym o stężeniu amoniaku w atmosferze, przeprowadzenie badań laboratoryjnych dotyczących wymiany amoniaku w roślinach oraz opracowanie modeli przepływów atmosferycznych dla amoniaku.

Fundacja Air Liquide przekaże 60 000 euro na wsparcie tych prac w ramach działań dobroczynnych na rzecz badań naukowych w zakresie ochrony atmosfery.


Fundacja Air Liquide
Z budżetem w wysokości 3 milionów euro w okresie pięciu lat, Fundacja Air Liquide wspiera poprzez działania dobroczynne trzy obszary: badania naukowe na rzecz ochrony środowiska, badania naukowe na rzecz poprawy funkcji układu oddechowego oraz wsparcie dla mikro-inicjatyw na rzecz rozwoju lokalnego w krajach, w których Grupa jest obecna. Od momentu rozpoczęcia działalności Fundacja udzieliła wsparcia 56 projektom, angażując 90 pracowników Grupy w ponad 30 krajach.

Carnegie Institution for Science
Carnegie Institution for Science jest prywatną organizacją badawczą non-profit, która została założona w 1902 roku przez amerykańskiego filantropa Andrew Carnegie. Jej misją jest prowadzenie projektów badawczych w zakresie ochrony życia i ziemi oraz badaniach atmosfery i astrofizyce. Obecnie w organizacji zatrudnionych jest 450 pracowników, pracujących w sześciu wydziałach badawczych. Od momentu rozpoczęcia działalności trójce naukowców przyznano Nagrodę Nobla.