Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide wspiera Muzeum Quai Branly w Paryżu na rzecz ochrony zbiorów sztuki

W ramach umowy sponsorskiej, Air Liquide udostępnia Muzeum Quai Branly (Musée du quai Branly) sprzęt do modernizacji systemu anoksji dynamicznej oraz wiedzę i doświadczenie swoich pracowników.

Dynamiczna anoksja polega na dezynsekcji dzieł sztuki w warunkach niedoboru tlenu oraz poprzez wtrysk azotu. Proces ten chroni eksponaty przed ryzykiem zakażenia biologicznego. Konserwacja dzieł sztuki z materiałów organicznych stanowi codzienne wyzwanie dla muzeum. Dzięki temu sprzętowi, dzieła sztuki, niektóre mające ponad tysiąc lat i wykonane z drewna, tkaniny a nawet papieru, są chronione przed insektami, a tym samym konserwowane na dłuższy okres czasu.

W dniu dzisiejszym rozpoczęły pracę dwie nowe komory anoksji dynamicznej, do których Air Liquide dostarczył dwa generatory azotu umożliwiające zmniejszenie stężenia tlenu oraz system wtrysku gazu, zapewniając projekt i nadzór budowlany. W okresie 10 miesięcy zaangażowanych było 32 pracowników.

Po modernizacji sprzętu, jego wydajność wzrosła pięciokrotnie, przy zapewnionych optymalnych warunkach bezpieczeństwa. Umożliwi to muzeum częstszą konserwację zarówno własnych eksponatów, jak również wystaw czasowych.

Air Liquide i Muzeum Quai Branly

Grupa Air Liquide, obecna w ponad 80 krajach na świecie oraz Muzeum Quai Branly, muzeum sztuki kultur pozaeuropejskich, są zaangażowane w promowanie różnorodności kulturowej. Air Liquide jest partnerem Muzeum Quai Branly od 2009 roku.

Musée du quai Branly