Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide Venture Capital (ALIAD) kontynuuje inwestycje w nowe startupy

ALIAD

ALIAD, inwestor venture capital Grupy Air Liquide, kontynuuje inwestycje w startupy technologiczne poprzez udziały w startupie INTACT, który opracowuje ultradźwiękowe urządzenia 3D do testów kontroli jakości, oraz w Inopsys, specjalizującym się w uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków. Od momentu powstania w 2013 roku, ALIAD dokonał ponad 35 inwestycji na całym świecie na łączną kwotę około 100 milionów euro w sektorach transformacji energetycznej, zdrowia i cyfrowym.

ALIAD zainwestował, wraz z Ekoscan, w INTACT - francuskiego producenta specjalizującego się w urządzeniach do kontroli jakości przy użyciu ultradźwięków. Ekoscan współpracuje z Air Liquide od 2015 roku w zakresie testowania integralności jednostek produkcyjnych w ramach linii biznesowych Large Industries i Industrial Merchant. INTACT opracowuje systemy kontroli jakości z zastosowaniem badań nieniszczących ultradźwiękowych 3D dla elementów metalowych lub kompozytowych (rurociągi, kadłuby samolotów, itp.). Opierają się one na unikalnej technologii, opracowanej przez Ekoscan we współpracy z Air Liquide, do modelowania 3D pęknięć wykrytych podczas badań metodą ultradźwiękową. Rozwiązania INTACT, które mają zastosowanie w inżynierii, kontroli i zarządzania integralnością mechaniczną za pomocą połączonych technologii, umożliwiają przedsięwzięcie odpowiednich środków zaradczych w celu osiągnięcia doskonałości operacyjnej przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa.

ALIAD zainwestował także w Inopsys, belgijski startup, którego celem jest rozwój i prowadzenie na miejscu procesu oczyszczania ścieków, złożonych odpadów toksycznych i rozpuszczalników pochodzących z przemysłu farmaceutycznego i produkcji wysokowartościowych produktów chemicznych, gdzie oczyszczanie odpadów podlega surowym wymaganiom. Rozwiązanie firmy Inopsys opiera się przede wszystkim na wysokim zużyciu tlenu dla zastosowań AOP (Advanced Oxidation Processes) oraz na pomiarze pH wody za pomocą wtrysku CO2. Firma Inopsys opracowała również rozwiązania w zakresie recyklingu niektórych cennych składników, takich jak cynk i pallad. Zastosowanie rozwiązań Inopsys mogłoby zostać rozszerzone na rynki chemiczne i inne branże wytwarzające odpady, wymagające specjalnego postępowania.

Emilie Mouren-Renouard, Członek Komitetu Wykonawczego Air Liquide, odpowiedzialna za innowacje, technologie cyfrowe i informatyczne, własność intelektualną oraz linię biznesową Global Markets & Technologies, powiedziała: "Nowe inwestycje ALIAD w startupy technologiczne są częścią naszego ekosystemu innowacji. Naszym celem jest zidentyfikowanie przełomowych technologii istotnych dla naszej działalności, aby rozwijać synergie i przyspieszyć innowacje Grupy. Takie podejście umożliwia również każdemu startupowi skorzystanie z doświadczenia przemysłowego i technologicznego Air Liquide oraz unikalny dostęp do potencjalnych klientów na całym świecie."