Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide uzyskuje pierwsze oznaczenia "Efficient Solution" od Fundacji Solar Impulse

Opłacalne i przyjazne dla środowiska rozwiązania

Fundacja Solar Impulse, stworzona przez Bertranda Piccarda, nadała cztery oznaczenia "Solar Impulse Efficient Solution", które nagradzają rozwiązania opłacalne oraz przyjazne dla środowiska. Trzy z tych rozwiązań zostały opracowane przez Air Liquide - Nexelia™, Eco Chiller oraz rozwiązanie do odzyskiwania energii - czwarte oznaczenie otrzymało Wagabox® firmy Waga Energy, spin-off Grupy.

Celem Fundacji Solar Impulse jest wybór i promocja 1000 opłacalnych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań. Oznaczenie "Solar Impulse Efficient Solution" przyznawane jest innowacjom, które łączą kryteria technicznej wykonalności, pozytywnego wpływu społeczno-środowiskowego oraz ekonomicznej opłacalności. Grupa Air Liquide wspiera przedsięwzięcie Solar Impulse od 2013 roku, a więc także wsparła Bertranda Piccarda, gdy w 2017 roku założył Fundację Solar Impulse. W ramach tego partnerstwa Grupa udostępniła know-how i wiedzę kilkudziesięciu ekspertów w wielu dziedzinach, od energii po wodę i materiały.

Grupa Air Liquide przedstawiła do certyfikacji kilka rozwiązań opracowanych lub wspieranych przez Grupę, mających na celu poprawę jakości powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu. Cztery z tych rozwiązań uzyskały obecnie oznaczenie "Solar Impulse Efficient Solution":

  • Rozwiązanie Nexelia™ do topienia metali zawierające połączone lance tlenowe, które umożliwiają automatyczne sterowanie i regulację wtrysku tlenu w wielkim piecu podczas produkcji żeliwa. Ta nowa technologia cyfrowa umożliwia oszczędność energii poprzez automatyczne dostosowanie przepływu tlenu w czasie rzeczywistym, aby utrzymać stałą temperaturę w całym piecu.
  • Eco Chiller to urządzenie, które umożliwia ponowne wykorzystanie zimna powstałego podczas odparowania gazu. Wykorzystanie odzyskanej energii pozwala na znaczne obniżenie kosztów, a także zmniejszenie emisji CO2.
  • Rozwiązanie Air Liquide do kriogenicznego odzyskiwania energii pozwala odzyskać energię traconą podczas przemiany gazu o wysokim ciśnieniu w rurociągach na niższe ciśnienie, do końcowego zastosowania w przemyśle. Ta odzyskana energia jest następnie wykorzystywana do skroplenia wodoru i/lub gazu ziemnego. 
  • Wagabox® to innowacyjna jednostka oczyszczania opracowana przez Waga Energy - start-upu zlokalizowanego w Grenoble (przy wsparciu ALIAD - Air Liquide Venture Capital). Jednostka oczyszcza i waloryzuje biogaz wytwarzany samoistnie w wyniku rozkładu składowanych lub zakopywanych odpadów w celu wytworzenia biometanu, który jest następnie zatłaczany do sieci gazu ziemnego.