Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide uznany przez CDP za jedną z firm osiągających najlepsze wyniki w walce ze zmianami klimatycznymi

Zobowiązanie Grupy Air Liquide na rzecz klimatu

Grupa Air Liquide otrzymała od CDP (dawniej Carbon Disclosure Project), organizacji non-profit oceniającej firmy na podstawie ich działań na rzecz środowiska, ocenę "A-" w obu kategoriach działań na rzecz klimatu oraz zarządzania zasobami wodnymi. Jest to wyraz uznania dla zaangażowania Grupy w ochronę środowiska na poziomie “lidera", w tym dla jednych z najbardziej ambitnych celów zrównoważonego rozwoju w swoim sektorze.

Jako lider w zarządzaniu środowiskiem, Air Liquide wdraża strategie i działania zgodne z celami zrównoważonego rozwoju, ogłoszonymi 23 marca 2021 r. Grupa wówczas ogłosiła ambitny cel osiągnięcia neutralności wobec efektu cieplarnianego do 2050 r., z dwoma pośrednimi etapami w 2025 i 2035 r. Grupa zobowiązała się do zmniejszenia całkowitego poziomu emisji CO2 około 2025 r. oraz do obniżenia o 33% poziomu emisji CO2 z zakresu 1 i 2 do 2035 r., w porównaniu do 2020 r. Globalne podejście Grupy obejmuje działania na własnych aktywach, na rzecz klientów oraz w zakresie rozwoju ekosystemów niskoemisyjnych.

Cele te zostały w pełni uwzględnione w strategii Air Liquide oraz w decyzjach inwestycyjnych Grupy. Najbardziej zauważalny jest rozwój Air Liquide na rynkach energii wodorowej i biometanu oraz jej wiodąca pozycja w zakresie innowacji dla zrównoważonych rozwiązań. W szczególności Grupa planuje co najmniej trzykrotnie pomnożyć obroty na rynku wodoru, tak aby osiągnąć ponad 6 mld euro do 2035 r. Air Liquide osiągnie ten cel inwestując około 8 mld euro w łańcuch dostaw niskoemisyjnego wodoru i przyczyniając się do rozwoju ekosystemu niskoemisyjnego wodoru dla przemysłu i czystego transportu.

Wiodąca rola Air Liquide w działaniach na rzecz ochrony środowiska została odzwierciedlona w ratingu CDP za rok 2021. Ten coroczny proces oceny pozafinansowej i ujawniania danych za pośrednictwem CDP jest uznawany za punkt odniesienia w zakresie przejrzystości środowiskowej przedsiębiorstw. CDP wymaga podania informacji na temat wpływu na środowisko od największych światowych firm, w imieniu ponad 590 inwestorów instytucjonalnych posiadających aktywa o łącznej wartości 110 bln USD oraz ponad 200 głównych nabywców z zamówieniami na kwotę ponad 5,5 bln USD. Odpowiedzi Air Liquide w kwestionariuszu CDP 2021 są ogólnodostępne na stronie internetowej CDP.

Fabienne Lecorvaisier, Wiceprezes Wykonawcza, odpowiedzialna za Zrównoważony Rozwój, Sprawy Publiczne i Międzynarodowe, jak również nadzór nad Programami Społecznymi i Sekretariatem Generalnym, powiedziała: "Air Liquide jest dumny, że został uznany za jedną z firm przodujących w walce ze zmianami klimatycznymi przez CDP, będącym punktem odniesienia w skali światowej. Nasze podejście przyczyniające się do powstawania zrównoważonego społeczeństwa ma charakter globalny. Grupa Air Liquide opracowała szeroki wachlarz innowacyjnych rozwiązań, które mogą przyczynić się do zmniejszenia jej własnego śladu środowiskowego, a także śladu jej klientów i całego społeczeństwa."