Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide uruchamia program Horizon Hydrogen Energy (H2E)

8 października 2008 roku, zgodnie z przepisami Unii o pomocy publicznej dla przedsiębiorstw, Komisja Europejska zatwierdziła dotację w wysokości 67,6 milionów euro, która pod koniec 2007 roku została przyznana OSEO (francuskiej agencji wspierania innowacji) dla programu Horizon Hydrogen Energy (H2E - Energia Wodorowa na Horyzoncie), który koordynuje Grupa Air Liquide w zakresie ogniw wodorowych i wodorowo-paliwowych.

Obecnie przed naszą planetą stoi podwójne wyzwanie: ochrona środowiska i pozyskiwanie energii. W tym kontekście dostęp do ekologicznego transportu to strategiczne wyzwanie w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, ograniczenia zanieczyszczenia miast oraz zmniejszenia zależności od paliw ropopochodnych. Wodór, stosowany jako nośnik energii, jest jednym z rozwiązań mających na celu realizację tego wyzwania w krótkim okresie czasu.

Program H2E, który stanowi inwestycję na badania i rozwój w wysokości prawie 200 milionów euro w okresie 7 lat, ma na celu wdrożenie konkurencyjnych i zrównoważonych rozwiązań w zakresie energii wodorowej. Badania mają na celu opracowanie całego systemu dostaw energii wodorowej, w szczególności rozwój innowacyjnych technologii produkcji wodoru przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii, magazynowanie wodoru oraz uprzemysłowienie ogniw paliwowych. H2E będzie mieć swój wkład w ustanowienie ram prawnych oraz stworzenie programu edukacyjnego aby spopularyzować wśród opinii publicznej sektor nowej, czystej energii.

Ten ambitny program połączył dwudziestu partnerów Air Liquide w zakresie energii wodorowej: zarówno grupy przemysłowe, małe i średnie firmy, jak i francuskie państwowe laboratoria badawcze. Jest to wyjątkowa okazja dla Francji i Europy by stanąć na czele kluczowego sektora - ekologicznego i bezpiecznego transportu.

François Darchis, członek Komitetu Wykonawczego Air Liquide, odpowiedzialny za Badania i Rozwój, stwierdził: "W przeciągu ostatnich 40 lat Air Liquide opracował wyjątkowy system zarządzania całym łańcuchem dostaw wodoru. Program H2E umożliwi Grupie umocnienie swej pozycji jako jednego z głównych graczy w rozwoju energii wodorowej i być gotowym do stosowania wodoru w transporcie do 2015 roku. Air Liquide wierzy, że jako światowy lider jest odpowiedzialny za otwieranie nowych rynków oraz wprowadzanie naukowych i technologicznych innowacji na świecie."

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy na specjalną stronę Air Liquide poświęconą zagadnieniom związanym z wodorem (w języku angielskim i francuskim): www.planete-hydrogene.com