Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide uruchamia pierwszą stację tankowania wodorem w centrum Paryża

Podczas szczytu klimatycznego COP21 Air Liquide uruchamia pierwszą stację tankowania wodorem w Paryżu, we współpracy z paryskim stowarzyszeniem taksówek elektrycznych STEP (Société du Taxi Electrique Parisien) oraz przy wsparciu Rady Miasta Paryża. Stacja będzie zlokalizowana w samym sercu Paryża, przy Cours Albert Ier, na parkingu publicznym przy Pont de l'Alma. Pozwoli to na zasilanie pierwszej floty elektrycznych taksówek, napędzanych ogniwami wodorowymi, obsługujących aglomerację paryską.

Pierwsza stacja tankująca wodorem, zlokalizowana w obrębie granic Paryża, będzie zasilać pierwsze taksówki elektryczne, zaczynając w najbliższych dniach i przez kilka miesięcy po COP21. Flota pojazdów napędzanych ogniwami wodorowymi, początkowo składająca się z pięciu samochodów Hyundai ix35, po roku powinna liczyć około 70 pojazdów i kilkaset w ciągu pięciu lat.

W 2016 roku zostanie uruchomiona stała sieć stacji tankowania wodorem w aglomeracji paryskiej, przeznaczona w szczególności do potrzeb taksówek.

Stacja w Paryżu, podobnie jak wszystkie stacje zaprojektowane i uruchomione przez Air Liquide, umożliwia zatankowanie pojazdu wodorem w mniej niż pięć minut, co pozwoli przejechać około 500 kilometrów.

Zalety wodoru są szeroko wykorzystywane w ekologicznym transporcie. W wyniku zachodzącej w ogniwie reakcji chemicznej wodoru i tlenu z powietrza powstaje prąd elektryczny i woda.

Oferta Air Liquide obejmuje cały łańcuch dostaw wodoru, od produkcji do magazynowania, dystrybucji i rozwoju aplikacji u użytkownika końcowego. Grupa aktywnie uczestniczy w promowaniu powszechnego stosowania wodoru jako czystej energii, zwłaszcza w sektorze transportu. Do tej pory Grupa zaprojektowała i uruchomiła 75 stacji tankowania wodorem na świecie, w tym pięć we Francji. Pierwsza stacja tankowania wodorem we Francji została uruchomiona w styczniu 2015 roku w Saint- Lô (Normandia) w departamencie Manche.

François Darchis, Członek Komitetu Wykonawczego Air Liquide sprawujący nadzór nad Innowacjami stwierdził: "Wyrażam zadowolenie z nawiązania współpracy ze stowarzyszeniem STEP. Ta pierwsza stacja pozwoli nam na promowanie korzyści płynących z zastosowania wodoru jako czystej energii dla pojazdów. Wodór oferuje konkretne rozwiązania dla wyzwań stawianych przez zrównoważony transport: zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i lokalnego zanieczyszczenia na obszarach miejskich. Projekt ten obrazuje zaangażowanie Grupy Air Liquide we wdrażanie technologii wodorowych, które wspierają zarówno zrównoważony transport, jaki i ochronę środowiska."

 


Wodór, czysta energia

Używany w ogniwach paliwowych wodór łączy się z tlenem z powietrza, a w wyniku reakcji powstaje energia elektryczna i woda. Wodór może być wytwarzany z różnych źródeł energii, w tym gazu ziemnego, ale także z wielu odnawialnych źródeł energii. To sprawia, że wodór jest jednym z rozwiązań w zakresie dostaw czystej energii, a jego pojemność magazynowania daje gwarancję bezpieczeństwa dostaw.


Blue Hydrogen

Jest to projekt Grupy  Air Liquide, którego celem jest stopniowa dekarbonizacja produkcji wodoru przeznaczonego do zastosowań energetycznych. W praktyce Air Liquide zobowiązał się do produkcji co najmniej 50% wodoru niezbędnego dla tych aplikacji w oparciu o procesy wolne od węgla do 2020 roku, poprzez połączenie:

  • wykorzystania odnawialnych źródeł energii, elektrolizy wody i reformingu biogazu,
  • wykorzystania technologii wychwytywania CO2 emitowanego podczas pozyskiwania wodoru z gazu ziemnego.

Choć produkowany jest z gazu ziemnego, wodór jest „pozytywną” energią: przy przebytej takiej samej odległości, samochody napędzane ogniwami wodorowymi pozwalają na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu z pojazdami na silniki spalinowe i nie wytwarzają drobnych cząstek.