Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide umacnia swoją pozycję w Bułgarii

Europa Środkowo-Wschodnia to szybko rozwijający się region, charakteryzujący się tempem wzrostu wynoszącym prawie 5% rocznie. Do głównych branż operujących na tym rynku zaliczyć należy produkcję i obróbkę metali, zużywające znaczne ilości gazów technicznych. Dlatego też Air Liquide będzie umacniać swoją obecność w tym regionie aby sprostać wymaganiom licznej grupy międzynarodowych klientów. Powiększy to również nasze możliwości dostarczania innowacyjnych rozwiązań dla różnych lokalnych klientów.

W Bułgarii Air Liquide podpisał ostatnio nowy, 15-letni kontrakt ze swoim klientem Cumerio Med Sp. z o.o. na dostawy tlenu do zakładu wytapiania miedzi zlokalizowanego w Pirop, 80 km na wschód od Sofii. Air Liquide wybuduje nową jednostkę rozdziału powietrza do produkcji tlenu, która zostanie oddana do eksploatacji we wrześniu 2006 roku. Ta inwestycja, wraz z istniejącymi już jednostkami, zwiększy łączną zainstalowaną zdolność produkcyjną zakładu do ponad 1200 ton tlenu na dobę, dzięki czemu stanie się on jednym z największych w kraju.

Air Liquide podpisał również nowy kontrakt z firmą Stomana, bułgarską spółką należącą do greckiej Grupy Sidenor, z którą Air Liquide od wielu lat współpracuje. Zgodnie z tym kontraktem, Air Liquide będzie dostarczał tlen, azot i argon niezbędne do produkcji stali z nowej jednostki rozdziału powietrza, która będzie oddana do eksploatacji pod koniec 2007 roku w Pernik k/Sofii. Dzięki dodatkowym zdolnościom produkcyjnym w zakresie gazów ciekłych, jednostka ta zapewni rozwój Air Liquide w sektorze detalicznych klientów przemysłowych.

Obydwie te jednostki, których całkowita wartość inwestycji wyniesie 25 milionów euro, pozwolą Air Liquide umocnić swoją pozycję w Bułgarii, gdzie jest rynkowym liderem. Inwestycje te idą w ślad za kontraktem podpisanym w zeszłym roku z Saint-Gobain w Rumunii, co lokuje Air Liquide jako kluczowego gracza w Europie Środkowo-Wschodniej.

Jak stwierdził Klaus Schmieder, Vice Prezes Zarządu Air Liquide: „To dla nas przyjemność, że możemy poszerzyć kooperację ze spółką Cumerio i nawiązać współpracę z firmą Stomana. Te nowe inwestycje stanowią solidną podstawę do rozwoju przyszłej działalności w Bułgarii, gdzie Grupa jest obecna od 1999 roku. Umacniają one również naszą pozycję w tym obiecującym regionie i obrazują naszą strategię rozwoju na rozwijających się rynkach.”

Cumerio to jedna z wiodących europejskich niezależnych kompanii miedziowych. Firma specjalizuje się w wytapianiu miedzi, rafinacji i recyklingu. Cumerio przetwarza również miedź w produkty takie jak: walcówka, walcówka specjalna, druty, placki i kęsy dla szerokiego grona końcowych odbiorców. Całkowita zdolność produkcyjna miedzi firmy Cumerio przekracza 500 000 ton rocznie. Centrala Cumerio znajduje się w Brukseli a firma posiada zakłady produkcyjne w Belgii, Bułgarii i Włoszech. Cumerio zatrudnia obecnie 1513 pracowników i wypracowała w 2005 roku obrót w wysokości 2 miliardów euro.

Grupa Sidenor to wiodący producent wyrobów stalowych w Grecji i na Bałkanach. Jej zakłady produkcyjne znajdują się w Grecji (Sidenor w Salonikach i Sovel w Volos) oraz w Bułgarii (Stomana w Pernik). Całkowita zdolność produkcyjna przekracza 3 miliony ton płynnej stali rocznie oraz 2,5 miliona ton wyrobów walcowanych (wliczając nową walcownię w Stomana, która rozpocznie działalność na początku 2007 roku).