Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide umacnia swoją ofertę w zakresie domowej opieki zdrowotnej poprzez znaczące przejęcie w Polsce

Air Liquide kontynuuje rozwój swojej działalności w zakresie opieki domowej w Europie poprzez przejęcie firmy Betamed S.A., jednego z największych polskich świadczeniodawców w tej branży. Betamed specjalizuje się w opiece nad pacjentami z ciężkimi schorzeniami, zarówno w warunkach domowych, jak i w swoim specjalistycznym zakładzie opiekuńczo-leczniczym w Chorzowie na Śląsku. Dzięki tej transakcji Grupa umacnia swoją obecność w Polsce i wzbogaca ofertę opieki nad pacjentami cierpiącymi na choroby przewlekłe.

Betamed S.A., założona w 2001 roku i kierowana przez Beatę Drzazgę, jest wiodącym polskim dostawcą usług opieki domowej dla pacjentów z ciężkimi i przewlekłymi chorobami, takimi jak udar mózgu, choroby serca, choroby zwyrodnieniowe czy porażenie dwukończynowe. Betamed ma pod opieką  ponad 5 000 pacjentów. Spółka prowadzi również zakład opiekuńczo-leczniczy z ponad 100 łóżkami, specjalizujący się w leczeniu pacjentów niesamodzielnych, wymagających wentylacji mechanicznej, zarówno dorosłych, jak i dzieci. Betamed S.A. wygenerował w 2020 roku obrót w wysokości ponad 25 mln euro.

Od 2012 roku Air Liquide dokonał kilku przejęć w sektorze opieki domowej w Polsce i jest obecnie uznanym podmiotem w dziedzinie domowej wentylacji mechanicznej. Przejęcie Betamed S.A. stanowi nowy krok w rozwoju działalności w zakresie opieki domowej w Polsce, ponieważ umożliwia oferowanie pacjentom szerszej, bardziej zróżnicowanej i komplementarnej oferty usług w ramach całej ścieżki opieki, a także zwiększa dostępność dzięki obecności w większości województw w Polsce. Oprócz doświadczenia założycielki Betamed S.A., Air Liquide Healthcare liczy na profesjonalizm zespołów firmy, aby kontynuować rozwój swojej działalności.

Diana Schillag, Członek Komitetu Wykonawczego Grupy Air Liquide, odpowiedzialna za działaność Healthcare, oświadczyła: „Z przyjemnością witamy zespoły Betamed S.A. w Air Liquide Healthcare. Obydwie firmy są uznanymi ekspertami w leczeniu i opiece, świadczonym pacjentom cierpiącym na choroby przewlekłe. Ta transakcja pozwoli Grupie umocnić swoją ofertę i obecność w sektorze opieki domowej w Polsce, zgodnie ze strategią realizowaną przez Grupę w pozostałych krajach Europy. Ambicją Air Liquide, jako jednego z liderów w dziedzinie opieki domowej, jest jak najlepsze realizowanie oczekiwań pacjentów i personelu medycznego.”