Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide, Toyota i CaetanoBus łączą siły, aby przyspieszyć rozwój mobilności wodorowej w Europie

wodór, mobilność wodorowa

Air Liquide, CaetanoBus i Toyota Motor Europe podpisały protokół ustaleń, którego celem jest opracowanie zintegrowanych rozwiązań wodorowych. Będzie on obejmować rozwój infrastruktury i floty pojazdów, aby przyspieszyć rozwój mobilności wodorowej zarówno dla pojazdów lekkich, jak i ciężkich. Ta współpraca odzwierciedla wspólne ambicje trzech partnerów, aby przyczynić się do dekarbonizacji transportu i przyspieszyć rozwój lokalnych ekosystemów wodorowych dla wielu zastosowań mobilności.

Trzy firmy wykorzystają swoją uzupełniającą się wiedzę specjalistyczną, aby zająć się całym łańcuchem mobilności wodorowej, począwszy od produkcji wodoru ze źródeł odnawialnych lub niskoemisyjnych, poprzez dystrybucję i infrastrukturę tankowania paliwa, aż po wdrażanie różnych segmentów pojazdów. Początkowo uwaga będzie się skupiać na autobusach, lekkich pojazdach użytkowych i samochodach osobowych, a w dalszej kolejności na segmencie pojazdów ciężarowych. 

Badając wspólne możliwości, trzy znaczące podmioty działające w sektorze mobilności wodorowej przyczynią się do powstania nowych ekosystemów wodorowych w całej Europie, co jest kluczowym krokiem w kierunku stymulowania popytu i ułatwienia dostępu do wodoru w innych zastosowaniach związanych z mobilnością. Obejmuje to infrastrukturę i stacje tankowania, a także zintegrowaną ofertę pojazdów (leasing i serwis) dla klientów, takich jak firmy taksówkowe, operatorzy flot, władze lokalne i inne. Integracja różnych zastosowań i projektów w ramach ekosystemu wodorowego, w którym spotykają się podaż i popyt, umożliwi dalszy rozwój całej infrastruktury wodorowej. Inicjatywa ta stanowi kolejny krok na drodze do dekarbonizacji, co jest zgodne z coraz większym zainteresowaniem ze strony rządów europejskich i gotowością technologii wodorowych.

Matthieu Giard, Wiceprezes i Członek Komitetu Wykonawczego Air Liquide, nadzorujący działalność w zakresie wodoru powiedział: "Niskoemisyjny wodór, jako kluczowe rozwiązanie w zakresie obniżenia emisji CO2 w sektorze mobilności, jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym transformację energetyczną. Air Liquide ma przyjemność współpracować z Toyotą i CaetanoBus. To partnerstwo jest niezbędne do stworzenia skutecznych ekosystemów, które będą sprzyjać rozwojowi mobilności wodorowej w Europie. Air Liquide od ponad 50 lat angażuje się w rozwój całego łańcucha wodoru i wniesie swoje doświadczenie zarówno w produkcję wodoru niskoemisyjnego, jak i w rozwój infrastruktury mobilności wodorowej. Współpraca ta ilustruje zdolność przemysłu do wprowadzania konkretnych rozwiązań w walce ze zmianami klimatycznymi."

Matt Harrison, Prezes i Dyrektor Generalny Toyota Motor Europe komentuje: "Cieszymy się na możliwość połączenia naszych sił w celu zwiększenia rozwoju klastrów wodorowych. Rola Toyoty polega na wprowadzaniu zastosowań wodoru do ekosystemu, a dzięki współpracy z naszymi partnerami chcemy przyspieszyć i zintensyfikować wykorzystanie wodoru jako neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla rozwiązania dla mobilności. Dzięki temu stopniowo obniżymy koszty wodoru i jego infrastruktury, a jednocześnie poprawimy opłacalność wielu przyszłych zastosowań, w tym mobilności."

Patrícia Vasconcelos, Dyrektor Generalny CaetanoBus, powiedziała: "To wielka przyjemność pracować z takimi partnerami nad projektami wodorowymi i mieć szansę na wzmocnienie roli nowych form energii w dążeniu do zrównoważonego stylu życia. Jesteśmy świadomi odpowiedzialności sektora mobilności w tej misji, a naszym celem jako producenta autobusów jest ciągłe projektowanie nowych autobusów napędzanych wodorem, aby zmniejszyć ślad węglowy w miastach. Jeśli możemy to zrobić w ramach partnerstwa, aby stworzyć pełny ekosystem, tym lepiej, ponieważ transformacja energetyczna jest skuteczna tylko przy rzeczywistej współpracy między firmami, krajami i polityką."