Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide: rekordowa liczba uruchomionych zakładów w ciągu ostatnich dwóch miesięcy

W grudniu i styczniu Grupa Air Liquide uruchomiła 8 dużych jednostek na świecie, co stanowi sukces handlowy na rynkach rozwijających się.

W szczególności, Grupa uruchomiła cztery duże jednostki rozdziału powietrza (ASU) w Chinach. Jednostki te, zgodnie z warunkami kontraktów długoterminowych, będą zaopatrywać klientów z branży energetycznej i chemicznej zlokalizowanych w prowincjach Shanxi, Shaanxi i Guangdong, Jiangsu, gdzie Air Liquide uruchomiła również jednostkę oczyszczania gazu syntezowego.

Rozruch tych czterech jednostek, których łączna wydajność wynosi 10 000 ton na dobę, zwiększa zdolności produkcji tlenu Grupy w Chinach o blisko 50%.

Oprócz jednostek w Chinach, uruchomiono cztery dalsze duże jednostki na świecie, obsługujące klientów z branży poszukiwania ropy i gazu, metalurgicznej oraz petrochemicznej, zlokalizowanych w Meksyku, RPA, na Tajwanie i w Kanadzie.

Te wszystkie uruchomione jednostki powstały w wyniku inwestycji Grupy dokonanych od 2010 roku na łączną kwotę około 400 mln euro. Docelową wydajność osiągną w latach 2014-2015.

François Jackow, Wiceprezes Grupy ds. Strategii Korporacyjnej, członek Komitetu Wykonawczego Grupy Air Liquide nadzorujący linię biznesową Large Industries, powiedział: "Rozruchy tych jednostek wzmacniają naszą pozycję lidera na rynkach rozwijających się, zwłaszcza w Chinach. Odzwierciedlają one strategię ukierunkowanych inwestycji i świadczą o różnorodności i dynamice naszych klientów w segmentach rozwijających się rynków. Technologiczne i operacyjne know-how Air Liquide umożliwia Grupie oferowanie swoim klientom rozwiązań o wysokiej wartości dodanej, które przyczyniają się do zwiększenia ich konkurencyjności."