Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide przekształca swoją sieć w Niemczech podłączając elektrolizer produkujący wodór ze źródeł odnawialnych

wodór, elektroliza

Air Liquide planuje budowę zakładu produkcji wodoru metodą elektrolizy w Oberhausen w Niemczech. Całkowita moc wyniesie 30 megawatów (MW), a w pierwszej fazie projektu, który zostanie uruchomiony na początku 2023 roku, moc osiągnie 20 MW. Wyjątkowość tego projektu polega na tym, że elektrolizer zostanie podłączony do istniejącej infrastruktury rurociągów Air Liquide w celu dostarczania wodoru ze źródeł odnawialnych do kluczowych gałęzi przemysłu oraz dla mobilności w jednym z najbardziej uprzemysłowionych regionów Niemiec. Aby przyspieszyć realizację tego projektu Ministerstwo Gospodarki i Energii Niemiec przyznało dofinansowanie ze środków publicznych. Ten światowej klasy elektrolizer będzie pierwszym zbudowanym w ramach partnerstwa Air Liquide z Siemens Energy.

Nowy elektrolizer PEM (z użyciem membrany do wymiany protonów, Proton Exchange Membrane), który zostanie zbudowany przez Air Liquide, będzie wytwarzał wodór przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii: z wody i odnawialnej energii elektrycznej. Rozwiązanie technologiczne dla tego projektu jest opracowywane w ramach wcześniej ogłoszonego partnerstwa pomiędzy Air Liquide i Siemens Energy. Do 2023 roku obaj partnerzy uruchomią elektrolizer o mocy 20 MW, który będzie produkować wodór i tlen ze źródeł odnawialnych. W drugiej fazie Air Liquide planuje zwiększyć moc zakładu do 30 MW. 

Elektrolizer PEM ma rozpocząć działanie na początku 2023 roku i będzie to pierwsza produkcja wodoru ze źródeł odnawialnych na dużą skalę, podłączona do istniejących rurociągów wodoru i tlenu, do których już dziś podłączonych jest niemal 15 dużych zakładów przemysłowych. Będzie to wsparcie dla sektorów, takich jak: metalurgiczny, chemiczny, rafineryjny i mobilności w Nadrenii Północnej-Westfalii, w ich wysiłkach na rzecz zmniejszenia śladu węglowego poprzez przyspieszenie dostępności gazów produkowanych z odnawialnej energii elektrycznej.

Projekt ten otrzymał notyfikację o dofinansowaniu z Ministerstwa Gospodarki i Energii Niemiec. Elisabeth Winkelmeier-Becker, parlamentarny sekretarz stanu w Federalnym Ministerstwie Gospodarki, stwierdziła: "Dzięki Narodowej Strategii Wodorowej zrobiliśmy decydujący krok w kierunku dalszego rozwoju transformacji energetycznej. Jednocześnie rozwój gospodarki opartej na wodorze oferuje duże możliwości gospodarcze, zwłaszcza po skutkach pandemii koronawirusa. W związku z tym Ministerstwo Gospodarki od roku pracuje na pełnych obrotach nad stworzeniem ram regulacyjnych i prawnych. Teraz potrzebujemy konkretnych i ambitnych projektów, a projekt Air Liquide w Niemczech ma w tym kontekście charakter pokazowy. Pokazuje on, w jaki sposób "zielony" wodór może być wykorzystywany do zrównoważonego przekształcania przemysłu, jak również niektórych sektorów transportu. Jednocześnie, projekt ten jest silnym sygnałem dla pozycjonowania regionu Ren-Ruhra w sektorze wodorowym."

François Jackow, Wiceprezes Wykonawczy i członek Komitetu Wykonawczego nadzorujący działalność Europe Industries, powiedział: "Bardzo cenimy sobie wsparcie Ministerstwa Gospodarki Niemiec dla tego przełomowego projektu. Wykorzystując istniejącą sieć rurociągów wodorowych Air Liquide, wyprodukowany wodór ze źródeł odnawialnych przyspieszy dekarbonizację zagłębia przemysłowego Renu-Ruhry i przyczyni się do zwiększenia czystej mobilności w tym gęsto zaludnionym regionie. Budowa zakładu produkcji wodoru ze źródeł odnawialnych na skalę przemysłową będzie pierwszą realizacją w ramach partnerstwa Air Liquide i Siemens Energy, stworzonego w celu umożliwienia powstania zrównoważonej gospodarki wodorowej w Europie. Jest to zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju Air Liquide, które obejmują wkład w rozwój społeczeństwa niskoemisyjnego z wodorem, jako jedną z kluczowych kwestii."