Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide prezentuje swoje rozwiązania technologiczne dla transformacji energetycznej podczas Kongresu Polska Chemia

Gazy techniczne

W dniach 30-31 maja 2022 roku spółki Air Liquide w Polsce uczestniczyły w Kongresie Polska Chemia, jednym z najważniejszych wydarzeń dla sektora chemicznego w regionie. Dziewiąta edycja kongresu koncentrowała się na transformacji energetycznej, zmianach klimatycznych i dekarbonizacji, stwarzając okazję do strategicznych dyskusji, wymiany doświadczeń biznesowych i nowych innowacyjnych pomysłów.

Zespół Air Liquide był reprezentowany m.in. przez Tomasza Baranika, Kierownika Sprzedaży Technologii w Air Liquide Engineering & Construction, podczas panelu dyskusyjnego "Transformacja energetyczna - sposób na zwiększenie konkurencyjności". Tomasz przedstawił produkcję wodoru ze źródeł odnawialnych i niskoemisyjnych, prezentując rozwiązania technologiczne Air Liquide służące transformacji energetycznej. Podkreślona została rola wodoru w transformacji energetycznej, a także możliwości związane z wysokim stopniem wychwytywania dwutlenku węgla dzięki własnym technologiom Air Liquide CCS (Carbon Capture Storage). Omówiono również zmniejszającą się różnicę pomiędzy wodorem zielonym i szarym, w miarę dojrzewania technologii i zwiększania skali projektów. 

Wydarzenie umożliwiło również przedstawicielom działów technologii i sprzedaży udział w sesjach networkingowych z wiodącymi firmami z sektora petrochemicznego i rafineryjnego w Polsce, w tym z PKN Orlen, LOTOS S.A. i Grupą Azoty.

Gazy techniczne

Air Liquide Engineering & Construction to część Grupy Air Liquide, która zajmuje się projektowaniem i wykonawstwem instalacji chemicznych dla Grupy, w szczególności instalacji rozdziału powietrza, instalacji do produkcji wodoru charakteryzujących się niską emisją dwutlenku węgla oraz instalacji do produkcji wodoru opartych o odnawialne źródła energii. Air Liquide E&C oferuje klientom zewnętrznym swoje szerokie portfolio technologii, z których technologie gazów technicznych, konwersji energii i oczyszczania gazów umożliwiają optymalizację wykorzystania zasobów naturalnych.