Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide podwaja swoją zdolność produkcyjną biometanu

Od początku 2018 roku Grupa Air Liquide uruchomiła trzy nowe instalacje do produkcji biometanu w Stanach Zjednoczonych, Francji i Wielkiej Brytanii. Dzięki tym jednostkom Grupa podwoiła swoją zdolność produkcyjną biometanu, która obecnie wynosi 60 MW, co odpowiada 500 GWh w okresie całego roku produkcji. W ciągu ostatnich czterech lat Grupa zdecydowała się zainwestować około 100 milionów euro w produkcję biometanu. Obecnie Grupa posiada 10 jednostek produkcyjnych na całym świecie, przeznaczonych do oczyszczania biogazu i przekształcenia go w biometan, a następnie zatłaczania do sieci przesyłu gazu ziemnego.

Trzy nowe jednostki produkcji biometanu uruchomione przez Air Liquide znajdują się w Stanach Zjednoczonych (Walnut, Mississippi), we Francji (Cestas, niedaleko Bordeaux) oraz w Wielkiej Brytanii (Northwick, w pobliżu Birmingham).

Nowa jednostka produkcji biometanu w Stanach Zjednoczonych znajduje się na składowisku Northeast Mississippi Landfill (NEML). Jest to pierwsza jednostka na wielką skalę zbudowana przez Air Liquide w Stanach Zjednoczonych. Oczyszcza ona biogaz, który powstaje w zakładach przetwarzania odpadów z gospodarstw domowych i przekształca go w biometan.

W Europie jednostki oczyszczają biogaz z odpadów z gospodarstw rolnych i przekształcają go w biometan. Część tego biometanu jest stosowana w pojazdach napędzanych biogeneracyjnym NGV (Natural Gas for Vehicles) - czystym, o pochodzeniu niekopalnym paliwem, nie emitującym drobnych cząstek stałych.

Grupa Air Liquide opracowała technologie i posiada doświadczenie w całym łańcuchu biometanu: od oczyszczania biogazu i jego przekształcenia w biometan, zatłaczania do sieci gazowej we współpracy z lokalnymi podmiotami, skraplania, do jego dystrybucji do stacji tankowania pojazdów czystymi paliwami bio-NGV.

François Darchis, Starszy Wiceprezes, członek Komitetu Wykonawczego Grupy Air Liquide sprawujący nadzór nad Innowacjami, stwierdził: "Uruchomienie nowych jednostek produkcji biometanu zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i w Europie, ilustruje silny wzrost na nowych rynkach związanych z transformacją energii. Przekształcając biogaz wytwarzany z odpadów w biometan przy użyciu opatentowanych technologii separacji i oczyszczania, Air Liquide przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i poprawy jakości powietrza."


Biogaz
powstaje podczas przetwarzania odpadowej biomasy (pochodzącej z rolnictwa, gospodarstw domowych oraz odpadów przemysłowych). Technologia oczyszczania biogazu opiera się na zastosowaniu produkowanych przez Air Liquide opatentowanych membran polimerowych. W wyniku wydajnej technologii separacji biogazu powstaje biometan, który może być zatłaczany do sieci przesyłu gazu ziemnego. Stosowany jako paliwo w pojazdach, biogaz lub biometan jest również nazywany bio-NGV (Natural Gas Vehicles).