Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide podpisuje swoją pierwszą umowę na zakup energii ze źródeł odnawialnych w Holandii

Energia wiatrowa, energia ze źródeł odnawialnych

Grupa Air Liquide podpisała długoterminową umowę na zakup energii (PPA, Power Purchase Agreement) z Vattenfall, jednym z największych europejskich producentów i sprzedawców energii elektrycznej i cieplnej, na zakup 25 megawatów mocy morskiej energii wiatrowej w Holandii. Po umowach PPA w Stanach Zjednoczonych i Hiszpanii, jest to pierwsza umowa PPA podpisana przez Grupę w Holandii. Potwierdza ona zobowiązanie Air Liquide do odgrywania wiodącej roli w transformacji energetycznej i obniżenia emisji dwutlenku węgla, zgodnie z ogłoszonymi celami klimatycznymi.

Air Liquide, dzięki 15-letniej umowie, będzie zaopatrywać w energię odnawialną część ze swoich zakładów produkujących gazy techniczne i medyczne w Holandii. M.im. obejmie to pierwszy na świecie zakład produkcji tlenu, uwzględniający wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w sieci, który Grupa buduje w porcie Moerdijk.

Energia ze źródeł odnawialnych będzie pochodzić z farmy wiatrowej zlokalizowanej w odległości 18-36 km od wybrzeża Holandii. Ta morska farma wiatrowa jest obecnie w trakcie opracowywania i ma zostać uruchomiona do 2023 roku. Będzie to pierwsza wolna od dotacji i największa na świecie morska farma wiatrowa.

W okresie obowiązywania umowy, Air Liquide będzie pozyskiwać energię ze źródeł odnawialnych odpowiadającą 15% obecnego zużycia Grupy dla swojej działalności w Holandii. Energia elektryczna generowana przez wiatr pozwoli w okresie obowiązywania umowy wyeliminować do 750 000 ton emisji CO2. Umowa ta rozszerzy ofertę Air Liquide w zakresie rozwiązań niskoemisyjnych po konkurencyjnych cenach i da klientom możliwość zwiększenia odnawialnej zawartości w ich produktach końcowych.

François Jackow, Wiceprezes Wykonawczy i członek Komitetu Wykonawczego nadzorujący działalność Europe Industries, powiedział: "Umowa ta umożliwi nam dostarczanie klientom rozwiązań przyczyniających się do obniżenia emisji CO2, zgodnie z naszymi celami klimatycznymi. W kontekście bezprecedensowej transformacji sektora energetycznego w Europie, Air Liquide przyspiesza swoje zaangażowanie w odgrywanie wiodącej roli w transformacji energetycznej, wspierając rozwój źródeł energii odnawialnej i europejską gospodarkę niskoemisyjną."