Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide podpisuje nową długoterminową umowę z NLMK, wiodącym producentem stali w Rosji

Gazy techniczne, gazy spożywcze, gazy specjalne

Air Liquide i NLMK, wiodący producent stali w Rosji, nawiązały nowe długoterminowe partnerstwo. W ramach umowy, Air Liquide zainwestuje około 100 milionów euro w sztandarowym zakładzie NLMK w Lipiecku w trzy trzech projekty: budowę najnowocześniejszej jednostki rozdziału powietrza (ASU), przejęcie istniejącej jednostki produkcji wodoru dla huty stali oraz jednostki produkcji gazów szlachetnych. Projekt ten stanowi również podstawę dla rozwoju działalności Air Liquide w zakresie sprzedaży do klientów przemysłowych na jednym z największych rynków w regionie moskiewskim. Wykorzystując nowe metody pracy, zespoły były w stanie sfinalizować cyfrowo to nowe partnerstwo w trakcie lockdownu związanego z pandemią Covid-19.

Air Liquide zaprojektuje, zbuduje i będzie obsługiwać nową jednostkę rozdziału powietrza, która zapewni najwyższe standardy przemysłowe w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności. Jednostka o zdolności produkcyjnej 1000 ton tlenu dziennie zostanie zbudowana w zakładzie w Lipiecku by zwiększyć produkcję stali w sztandarowym zakładzie NLMK. Zakład w Lipiecku znajduje się w pierwszej piątce najbardziej konkurencyjnych zakładów na świecie pod względem produkcji kęsisk i kręgów walcowanych na gorąco. W oparciu o najnowsze technologie efektywności energetycznej, nowa jednostka Air Liquide przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności kosztowej zakładu. Uruchomienie jednostki spodziewane jest w 2023 roku. W ramach partnerstwa, Air Liquide przejmie również w najbliższych miesiącach wszystkie aktywa związane z produkcją wodoru i gazów szlachetnych w zakładzie NLMK.

Kontrakt ten, sfinalizowany cyfrowo w samym środku kryzysu Covid, podkreśla zdolność obu firm do postępu pomimo trudnej sytuacji. To długoterminowe partnerstwo z NLMK wzmacnia pozycję Air Liquide w Rosji i ilustruje rozwój strategii firmy w głównych zakładach przemysłowych. Ponadto projekt ten zapewnia dynamikę wzrostu na jednym z największych rynków przemysłowych w regionie moskiewskim, stanowiącym 30% kraju, oraz niezawodne źródło gazów szlachetnych dla klientów Air Liquide na całym świecie.

François Jackow, Wiceprezes Wykonawczy i członek Komitetu Wykonawczego Grupy Air Liquide, powiedział: "Cieszymy się, że stajemy się długoterminowym partnerem wiodącej firmy NLMK. Kontrakt ten pokazuje rozwój naszej działalności w obszarze linii biznesowej Large Industries w najlepszych lokalizacjach przemysłowych, jak również siłę naszego zintegrowanego modelu, który umożliwia rozwój działalności linii biznesowej Industrial Merchant na tym regionalnym rynku o dużej gęstości. Innowacyjne rozwiązania oraz technologiczne know-how Air Liquide przyczynią się również do poprawy efektywności energetycznej flagowego zakładu NLMK. Jest to konkretny przykład, jak Air Liquide przyczynia się do rozwoju nowoczesnego, odpowiedzialnego przemysłu."